Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 365
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders tamamlandığında piyasalardaki kıymetli kağıtların değer ve fiyatlarının piyasa faizleri ile ilşkisi, finansal piyasalardaki arz talep ilişkisi, gelişen yeni finansal araçlar ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olması ve finansal krizlerin reel ekonomiye etkisinin öğretilmesi temel amaçlardır.

Dersin İçeriği: 

Finansal piyasaların yapısı ve işleyişi, faizlerin ve getirilerin saptanması, bu piyasalardaki çeşitli risklerin yönetimi ve başlıca kıymetli kağıtların değerlerinin hesaplanması bu dersteki en önemli konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Finansal piyasaların organizasyonu ve işleyişi öğretilir.

1, 4

1, 2, 3

A, C

Çeşitli finansal araçlar ve kıymetli kağıtlar açıklanır.

1, 2, 4

1, 2, 3

A, C

Para ve sermaye piyasalarında bilgi toplama ve gelişmeler incelenir.

1, 3, 6

1, 2, 3

A, C

Faiz oranlarının oluşumu menkul kıymet fiyatları ile ilişkisi ve Fon piyasasında arz talep mekanizması incelenir.

1, 2, 4, 6

1, 2, 3

A, C

Yatırım Bankaları, Yatırım Fonları, Serbest Fonlar ve Gölge Bankacılık Sistemlerinin yapısı ve işleyişi incelenir.

1, 2, 4, 6

1, 2, 12

A, C

Finansal Krizler ve Reel ekonomi etkileri incelenir.

1, 2, 4, 6

1, 3,12

A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistem Bölüm 1
2 Para ve Ödeme Sistemleri Bölüm 2
3 Faiz ve Getiri Bölüm 3
4 Faizlerin Belirlenmesi Bölüm 4
5  Faiz oranlarının risk ve vade yapısı Bölüm 5
6 Stok Piyası,Bilgi ve Etkin Finansal Piyasalar Bölüm 6
7 Ara Sınav  
8 Türev Türev Piyasaları Bölüm 7
9 Döviz Piyasası Bölüm 8
10 İşlem Maliyetleri, Asimetric Bilgi, ve Finansal Sistemin Yapısı Bölüm 9
11 Bankacılık Ekonomisi Bölüm 10
12 Yatırım Bankaları, Yatırım Fonları, Serbest Fonlar ve Gölge Bankacılık Sistemi  Bölüm 11
13 Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler Bölüm 12
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Kitabı

Peter S. Rose & Milton H. Marquis, Money and Capital Markets, McGraw Hill, 10. Baskı

Diğer Kaynaklar

Güncel basından okuma parçaları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

2 kısa sınav, 1 vize ve 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

90

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

2

10

Ödevler

0

0

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

45

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

55

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

x

 

 

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

x

 

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

 

 

 

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

 

 

x

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

 

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

 

x

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

5

2

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

120

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

2