Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 461
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

İktisadi durumun stratejik modelleme becerisini geliştirmek, bunların denge durumunu tahminlemek ve başka olay veya durumlara bu modeli oyun teorileri çerçevelerinde uyumlaştırmak

Dersin İçeriği: 

Oyun teorisinin stratejik analiz yöntemi, matematiksel oyun modelleri, farklı bilgi yapılarına özgü oyun kalıpları, static ve dinamik çözümlemeler, oyun modellerinde denge sorunları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bir oyunda olması gereken stratejik unsurları belirleme. 2,4,6 1, 2, 3 A, C
Oyunları statik ve dinamik yapıda kurgulayıp çözümleme. 1,2,4,7 1, 2, 3 A, C
Tam ve eksik bilgi durumlarında ayrı ayrı oyun kurgulayıp çözme. 1,2,4,7 1, 2, 3 A, C
Tek seferli ve tekrarlı oyunlarda bir oyun kurgulayıp çözümleme. 2.6 1, 2, 3 A, C
Oyun formatını farklı iktisadi problemlere uygun programlayıp çözümleyebilme. 4,5,7 1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyun, oyunun unsurları ve Denge nedir? Ünite 1
2 Tam Bilgili statik oyunlar: Pür strateji ve denge Ünite 1
3 Tam Bilgili Statik Oyunlar: Karma Strateji ve Denge Ünite 2
4 Tam Bilgili Statik Oyunlar: Karma Strateji ve Denge Ünite 2
5 Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Pür Strateji ve Denge Ünite 3
6 Tam Bilgili Dinamik Oyunlar: Karma Strateji ve Denge Ünite 3
7 Ara Sınav  
8 Eksik Bilgili Statik Oyunlar: Bayesyan Nash Dengesi Ünite 4
9 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Bayesyan Nash Dengesi Ünite 5
10 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Bayesyan Nash Dengesi Ünite 5
11 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Sinyaller ve Sinyal Uygulamaları Ünite 6
12 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar: Diğer Denge Türleri Ünite 6
13 Oyunlar  
14 Oyunlar  

Kaynaklar

Ders Kitabı Strategies and Games: Theory and Practice by Dutta, Prajit K., MIT Press, 1999
Diğer Kaynaklar Ders notları ve Ünite yansıları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları ve ünite yansıları.
Ödevler Ünite sonu problemleri  ve ev ödevleri
Sınavlar Kısa sınav soruları.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 30
Ödevler 2 20
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.    X      
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.      X    
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.   X      
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.      X    
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.     X      
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6

 

Hiçbiri