Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 367
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Uluslararası Politik İktisat (UPI) konulu bir dersin gerekçesi dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bazı sorunlara iktisat, siyasal bilim ve sosyoloji gibi yerleşik akademik disiplinlerin sınırları içinde kalarak çözüm getirmenin çok güç olmasında yatmaktadır. UPI çözülmesi gereken sorunun niteliğine göre disiplinlerarası bir yaklaşımı vurgulayarak bu sınırları aşar.

Dersin İçeriği: 

Ders son birkaç yüzyıldır egemen olan UPI paradigmalarının incelenmesiyle başlar. Bu bağlamda merkantilist, liberal ve Marxist paradigmalar üzerine odaklanır. Bunu takiben uluslararası para sisteminin İkinci Dünya savaşı sonrası dönemdeki gelişimi incelenir. Bretton Woods sisteminin çöküşü ve globalizasyon sürecinin başlamasıyla IMF, GATT/WTO gibi uluslararası örgütlerin değişen rolleri vurgulanır. Son olarak az gelişmiş ülkelerin 1980li yıllarda yaşamış olduğu borç krizleri ile halen Avrupa Para Birliği üyesi Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu borç krizi karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlarının karşılaştırması

1, 2, 4, 6

1,2,3

A,C

Uluslararası finans kuruluşlarının gelişimini ve uluslararası sistemdeki fonksiyonlarını açıklaması

1, 2, 4, 6

1,2,3,12

A,C,KS

Uluslararası ekonomik gelişmelerin uluslararası ilişkilere etkilerini değerlendirmesi

1, 2, 4, 6

1,2,3,12

A,C,KS

Uluslararası ticaretin uluslararası ilişkilerin gelişmesindeki merkezi rolunu değerlendirmesi

1, 2, 4, 6

1,2,3,12

A,C,KS

Uluslararası para sisteminin küresel ticaret ve yatırım için önemini açıklaması

1, 2, 4, 6

1,2,3,12

A,C,KS

Kürsellesme sürecinde mevcut avantaj ve dezavantajları analizi

1, 2, 4, 6

1,2,3,12

A,C,KS

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası Politik İktisada Giriş

Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, New Jersey, 1987.

2

Uluslararası Politik İktisada Giriş

Bölüm 1

3

Uluslararası İşbirliği

Bölüm 3

4

Küresel ticaret Rejimi

Bölüm 5

5

Bölgeselleşme

Bölüm 6

6

Dış Ekonomik Politikaların Yerli Kaynakları

Bölüm 4

7

Uluslararası Para Sistemi

Bölüm 7

8

Uluslararası Para Sistemi

Bölüm 7

9

Ara sınav

 

10

Küreselleşmeye Giriş

Bölüm 9

11

Küreselleşme ve Kalkınma

Bölüm 13

12

Uluslararası Finansal Krizlererin Ekonomi Politiği

Bölüm 8

13

Uluslararası Finansal Krizlererin Ekonomi Politiği

Bölüm 8

14

Tekrar, soru-cevap

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

John Ravenhill, Global Political Economy, Oxford, 2011. 

Diğer Kaynaklar

• Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, New Jersey, 1987
• T.H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, Longman, 2002
• D.N. Balam, M. Veseth, Introduction to International Political Economy, Prentice-Hall, New Jersey,1996
• Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, New Jersey, 1987
• T.H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, Longman, 2002
• D.N. Balam, M. Veseth, Introduction to International Political Economy, Prentice-Hall, New Jersey,1996

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders notları

Ödevler

Konu sonu soruları

Sınavlar

Sınav soruları

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

90

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

40

10

Ödevler

0

0

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

 

 

X

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

 

X

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

 

 

 

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

 

 

X

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

 

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

 

 

X

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

5

5

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

1

25

25

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

3