Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 481
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilerin teorik altyapılarının pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirilmesi ve öğrencilerin işletmecilik ve yönetim alanlarında edindikleri kuramsal becerilerine uygulama eksenli profesyonel ufuk kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Eğitimine devam eden öğrencilerimizin üniversite ve akademik ortamda, genelde teorik olarak aldıkları, derslerin yanında iş hayatının gerçekleriyle karşılaşmalarının ve küçük bir iş tecrübesi edinmelerinin önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerimizin çalışmaları kendilerinin seçip, başvurup, kabul edildikleri bir şirkette 30 işgünü süreli bir staj yaptıktan sonra, firma yetkililerinin verdikleri bir rapora göre değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin teorik altyapıları, pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirilir.

1,3,6

-

C

Öğrencilerin işletmecilik ve yönetim alanlarında edindikleri kuramsal becerilerine, uygulama eksenli profesyonel ufuk kazandırılır.  

2,4,5

-

C

Üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, çeşitli departmanlarında yapılan işleri gözlemleme ve onlara katılım sağlama imkanına kavuşur.

2,4,5

-

C

Öğrenci, iletişim becerilerini geliştirir.

2,6

-

C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

Kaynaklar

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 Staj Kılavuzu

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

0

0

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

Ödevler

1

100

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

0

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

100

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

X

 

 

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

X

 

 

 

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

 

 

X

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

X

 

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

 

 

 

X

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

 

X

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

0

0

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

0

0

Ara Sınav

0

0

0

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

1

250

250

Final

0

0

0

Toplam İş Yükü

 

 

250

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10

Dersin AKTS Kredisi

 

 

10

4