Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 133
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Doğrusal denklemler, ikinci dereceden denklemler ve uygulamaları. Doğrusal eşitsizlikler. Mutlak değer. Temel fonksiyonlar, bileşkeleri ve kartezyen koordinatlarda grafikleri. Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar. Doğrusal denklem sistemleri. Matrisler ve matrislerle işlemler. Determinant ve bir matrisin tersi. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 

1) Gerçel sayı kavramı ve bazı özelliklerini tekrar eder, çarpanlarına ayırma, doğrusal denklem sistemleri ve doğrusal eşitsizlikler gibi basit cebirsel konuları hatırlar, ikinci derece denklem, eşitsizlik ve grafiklerini öğrenir.

 

1

A

 

2) Fonksiyon kavramını öğrenir, fonksiyonların grafiklerini, fonksiyonlarda bileşke işlemini, ters fonksiyon kavramını ve mutlak değer fonksiyonunu öğrenir.

 

1

A

 

3) Kartezyen koordinatlarda, simetri, yansıma ve döndürme işlemlerini öğrenir. Kartezyen koordinatlarda doğrusal denklem sistemlerini, 2. Derece foksiyonların grafiklerini ve uygulamalarını görür.

 

1

A

4) Matris işlemlerini öğrenir, ters matris kavramını öğrenir.

 

1

A

5) Lineer denklem sistemlerini matrislerle çözmeyi öğrenir.

 

1

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

Bölüm 0:Cebir Tekrarı

Reel sayılar kümesi, Reel sayılar kümesinin bazı özellikleri, Üstel ve Radikaller, 

0.1, 0.2, 0.3

 

 

2

Cebirsel ifadelerle yapılan işlemler, Çarpanlara Ayırma, Kesirler,

0.4, 0.5, 0.6

 

3

Doğrusal denklemler, İkinci dereceden denklemler ve uygulamaları,

0.7, 0.8

 

4

Bölüm1: Uygulamalar ve Cebir’in Devamı

Denklemlerin uygulamaları, Doğrusal eşitsizlikler,

1.1, 1.2

 

5

Eşitsizliklerin uygulamaları, Mutlak değer

1.3, 1.4

 

6

Bölüm 2: Fonksiyonlar ve Grafikler

Temel fonksiyonlar, Özel fonksiyonlar, Fonksiyonların bileşkeleri, Ters fonksiyonlar

2.1, 2.2, 2.3, 2.4

 

7

Kartezyen kordinatlarda grafikler, simetri, yansıma ve döndürmeler

2.5, 2.6, 2.7

 

8

Tekrar

 

 

9

Bölüm 3:Doğrular, Paraboller ve Sistemler

Doğrular, Uygulamalar ve Doğrusal Fonksiyonlar

3.1, 3.2

 

10

İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Doğrusal Denklem Sistemleri

3.3, 3.4

 

11

Bölüm 6: Matrix Cebri

Matrisler, Matris İşlemleri

6.1, 6.2

12

Matris Çarpımı, Denklem Sistemlerini Matrise İndirgeyerek Çözmek

6.3, 6.4

13

Denklem Sistemlerini Matrise İndirgeyerek Çözmek (devam)

Matris Tersleri

6.5, 6.6

14

Tekrar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Introductory Mathematical

Analysis, 13th Edition by Ernest Haeussler, Richard S. Paul, Richard Wood, Pearson Prentice Hall

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.

 

 

 

 

 

2

Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.

 

 

 

 

 

3

Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.

 

 

 

 

 

4

Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.

 

 

 

 

 

5

Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.

 

 

 

 

 

6

Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.

 

 

 

 

 

7

İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.

 

 

 

 

 

8

Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.

 

 

 

 

 

9

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil)

1

12

12

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final (Bireysel çalışma dahil)

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

1