Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFE 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere kendilerini akademik dilde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri; tablo ve grafik bilgilerini aktarma teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ödev 2. Sınav 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Akademik metinleri okuyabilir ve anlayabilir

3,4,6,8

1,2,3

A

Yeni bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin edebilir

2,3,4,6,10

1

A

Özetleyebilir, kendi sözcükleri ile ifade edebilir, alıntı yapabilir ve metin içi kaynak gösterebilir

3,7

1

A

Bir konuyu veya metni sözel olarak sunabilir

1

1,2,3

A

Resmi bir e-mail yazabilir

9

1,2

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse giriş
Sınıf  ilke ve kuralları  
Ünite 1 : Sayfa 6, 7, 8

 

2

Ünite 1 : Sayfa 9, 10, 11, 12

 

3

Ünite 1 : Sayfa 13, 14, 15
Yazma Ödevi : Sayfa 15 Alıştırma 12
MyEnglishLab : Ünite 1
Ünite 2 : Sayfa 16, 17

 

4

Ünite 2 : Sayfa 18, 19, 20, 21

 

5

Ünite 2 : Sayfa 22, 23, 24, 25
Yazma Ödevi : Sayfa 24 Alıştırma 10

 

6

Ünite 3 : Sayfa 26, 27, 28, 29

 

7

Ünite 3 : Sayfa 30, 31, 32, 33

 

8

Vize Öncesi Tekrar

 

9

Ünite 3 : Sayfa 34, 35
Yazma Ödevi : Sayfa 34 Alıştırma 8a
MyEnglishLab : Ünite 3
Ünite 4 : Sayfa 36, 37

 

10

Ünite 4 : Sayfa 38, 39, 40, 41

 

11

Ünite 4 : Sayfa 42, 43, 44, 45
Yazma Ödevi : Sayfa 45 Alıştırma 16
MyEnglishLab : Ünite 4

 

12

Ünite 5 : Sayfa 46, 47, 48, 49

 

13

Ünite 5 : Sayfa 50, 51, 52, 53

 

14

Ünite 5 : Sayfa 54, 55
MyEnglishLab : Ünite 5

 

15

Final sınavı için genel tekrar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

New Language Leader Advanced  Pearson Education Ltd.

Diğer Kaynaklar

MyEnglishLab

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Ders kitabı, MyEnglishLab (dijital platform)

Ödevler

Üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri; tablo ve grafik bilgilerini aktarma teknikleri.

Sınavlar

Vize,  Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

MyEnglishLab Ödevleri

5

10

Sınıf içi katılım

1

20

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

1

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahil değildir)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

3

3

Final Sınavı

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1