Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve 21. yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışı muassır medeniyet zemini olarak değerlendirmeyi kavrar.

1,2,3

A,B

Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında çıkmış yaşam biçimlerini kendi tekillikleri içerisinde değerlendirip her birinin çok zengin ve özgün olduğuna ilişkin bilgiyi kazanır; ve bu bağlamda kültürleri anlamada barışçıl bir dil geliştirir. 

1,2,3

A,B

Toplumsal bir varlık olan insanın birlikte yaşama kültürüyle ortaya çıkan, adalet eşitlik ve etik değerlerinin  önemini kavrama ve davranışa dönüştürme becerisini edinir.

1,2,3

A,B

Tarihsel bağlamları içerisinde sanat ve estetik süreçlerin oluşum, değişim ve aktarım dinamiklerini anlama ve bunları kültürel zenginlik olarak değerlendirme becerisini edinir.

1,2,3

A,B

Öğrencinin edindiği bilgi birikimi doğrultusunda soru sorarak, sorgulayarak, neden sonuç ilişkisi kurarak küreselleşme gibi insanı düzleştiren bugüne ait kavramlara eleştirel bakma becerisini edinir.

1,2,3

A, B

Tarih yazınında görülen ‘Batı Merkezli’, basamaklı Uygarlık anlayışından farklı olarak çok merkezli uygarlık anlayışı doğrultusunda Türk Dünyası ve Doğu Dünyası gibi kavramsal çerçevelerin de değerini anlama becerisini edinir.  

1,2,3

A, B

Dersin Akışı

Hafta

Konular:

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı ve Tanışma

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 1

2

Dersin Tanıtımı ve Tanışma

İnsan Nedir? Sorusu Düşünce Dünyasında Yerini Alıyor (Syf: 21-42)

3

Kavramsal Düzlemde Kültür ve Uygarlık

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 2

İnsanın Kültürel Özne’ye Dönüşüm Hikayesi

(Syf: 43-60)

4

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-I:

Paleolitik-Mezolitik Dönem

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 3

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik hayata Geçiş

(Syf: 61-83)

5

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik Hayata Geçiş-II:

Neolitik Dönem

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 3

Kültürel Evreler: Avcılıktan Yerleşik hayata Geçiş

(Syf: 61-83)

6

Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –I: Mezopotamya-Mısır

 

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 4

Bereketli Hilal’in Uygarlıkları: Mezopotamya ve Mısır

(Syf: 85-114)

7

Erken Dönem Uygarlıkları ve Kültürel Mirasları –II: Hint-Çin

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 5

Hint ve Çin

(Syf: 115-143)

8

Ara Sınav

 

9

Akdeniz Kültür Havzası: Grek Roma Ve Türk İzleri

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 6

Eski Yunan Medeniyeti

(Syf: 145-166)

Bölüm 7, Roma Tarihi (167-193

10

Akdeniz Kültür Havzası: Grek Roma Ve Türk İzleri

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 8

Avrasya Bozkırlarında Eski Türk Uygarlığı

(Syf: 195-217)

11

Batı Avrupa’da  Orta Çağlar ve Feodal Toplum

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 9

Orta Çağda Avrupa ve Feodalizm

(Syf: 219-242)

12

Doğu Kültür Dünyası: İlk Müslüman Türk Devletleri

İnsanın Tarih Yolculuğu, Bölüm 10

İlk Müslüman Türk Devletleri  

(Syf: 243-268)

13

Feodalite’den Modern Topluma Geçiş: Rönesans ve Reform

İnsanın Tarih Yolculuğu, 

Bölüm 11

Rönesans Nedir? (Syf: 269-286)

Bölüm 12

Reform: Dinsel Yorumların Çoğullaşması 

(Syf: 287-302)

14

Devrimler Çağı: İngiliz Devrimi ;Amerikan Devrimi Aydınlanma; Fransız Devrimi; Türk Uygarlığında Modernleşme Süreçleri

İnsanın Tarih yolculuğu

Bölüm 13

Aydınlanma (Syf: 303-323)

Bölüm 14

Sanayi Devrimi (Syf: 329-347)

 

Kaynaklar

Dersin Temel Kaynakları

İnsanın Tarih Yolculuğu, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2020, ISBN: 978-975-307-109-3

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dersin hocası tarafından dağıtılacaktır.
Ödevler Dersin hocası tarafından dağıtılacaktır.
Sınavlar Dersin hocası tarafından dağıtılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Dönem Sonu Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
 
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Arasınav 1 1 1
Sunum 0 0 0
okuma notları 1 1 1
Son sınav 1 1 1
Dönem ödevi 0 0 0
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3
1