Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, öğrencileri dilin doğal, herkes için eşit ve öylece elde edilmiş basit bir alet  olmadığı, hayati ve geliştirilebilir bir zihin becerisi olduğu konusunda ikna etmektir. Ders bu amaçla  öğrencilerin genel olarak “dil” özel olarak “Türk Dili” hakkındaki bilgilerini günceller. Yazı dilinin  günlük ve işlevsel kullanımının geliştirilmesini sağlar. Öğrencilerin, konuşma ve özel olarak argüman  geliştirme konusundaki mantıksal tutarlığın gerekliliğini kavramalarını amaçlar ve bu amaçla safsata ve tasım gibi temel mantık bilgileri öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Bu bilgiler derste yapılacak sunumlar yoluyla uygulanır.

Dersin İçeriği: 

TKL 201 Türk Dili dersi zorunlu üniversite dersleri arasında yer alır. Öğrencilerin ilk ve  ortaöğretim düzeylerindeki Türk Dili ve Edebiyatı eğitimlerinin ve bu bağlamda kazandıkları dil  becerisinin, yükseköğretim düzeyinde devam ettirilmesi esastır. Bu ders, ilgili YÖK kanunda  belirtilen bu esas çerçevesinde düzenlenerek işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yön. 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Türkçenin noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanımını sağlamak.

1,4

1

1

Dilin temel özelliklerini ve dillerin sınıflandırma ölçütlerini kavramalarını sağlamak.

1,4

1

1

Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlatmak.

1,4

1

1

Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını öğrenmelerini sağlamak.

1,4

1

1

Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gelişmelerini sağlamak.

1,4

1

1

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Başlangıç. Dersin ve izlencenin tartışılması.

    

2

Dilin tanımı, özellikleri ve dilin ortaya çıkışına dair başlıca kuramlar. Dil-bilinç, dil-doğa, dil-kültür sorunsalları. Dil kültürü mü yoksa doğayı mı  yansıtır?

    

3

Ana dili kavramı, dilin inceleme alanları.(Filoloji ve Türkoloji)

    

4

Yeryüzündeki diller ve dil aileleri. Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve macerası.

    

5

Türk Kağanlığı ve Orhon Yazıtları.

    

6

Orhon Yazıtları incelemesi.

    

7

Ara sınav

    

8

Yazı dili uygulamaları (1): Dilekçe

 

9

Yazı dili uygulamaları (2): Cümle, “tweet”, paragraf, metin, ön mektup.

    

10

Yazı dili uygulamaları (3): Özgeçmiş.

    

11

Yazı dili uygulamaları (4) Rapor, tutanak (kaza tutanağı).

    

12

Ramazan Bayramı

    

13

 

Temel Kavramlar: Mantık, Önerme, Öncül, Çıkarım, Argüman, Tasım. Safsata ve Türleri: Biçimsel (Formal) Safsatalar ve Serbest (Informal) Safsatalar. Adam  Karalama (Ad Hominem) Safsataları, Bir Bilen Safsatası (Ad Verecundiam), Çoğunluğa  Başvurma (Ad Populum) 

 

    

14

Felaket Tellallığı Safsatası (Slippery Slope), “Zamanlama Manidar!” Safsatası (Post Hoc Ergo Propter Hoc / Bundan sonra, o hâlde bu yüzden), Yanlış  Benzetme Safsatası (False Analogy), Ya Siyah Ya da Beyaz Safsatası (Black&White),Tepkisel  İndirgemecilik (Strawman) Safsatası.

    

15 Final kitabı incelemesi, genel tekrar.  
 

Ölçme Değerlendirme: Vize: 40 p. Final: 50 p. Devam ve Derse Katılım: 10 p.

 

Kaynaklar

Kaynaklar

Zorunlu Basılı Kaynaklar: 

Barthes, Roland. ″Sözden Yazıya″. Sesin Rengi: Söyleşiler. Çev. Ahmet Nüvit Bingöl. İstanbul: Metis Yayınları, 2017. 

Ergin, Muharrem. Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2017. 

Oreskes, Naomi ve Erik M. Comway. Batı Uygarlığının Çöküşü. Çev. Oya Tuğcu Özağaç ve  Bora Kabatepe. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, 2015. 

Uyar, Tevfik. Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi. İstanbul: Destek Yayınları, 2019. Tekin, Talât. Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık,  2017. 

Zorunlu Elektronik Kaynaklar: 

Boroditsky, Lera. ″How Language Shapes The Way We Think″. Ted Talks. 

https://youtu.be/RKK7wGAYP6k 

Chomsky, Noam. ″Language Design″. Serious Science. https://youtu.be/MLk47AMBdTA Pelvanoğlu, Emrah (Haz.). Radyo TKL: Dil, Kültür ve Edebiyat. Yeditepe Üniversitesi Türk Dili Birimi Podcast Kanalı. Dinlemek için: Spotify, Apple Podcasts, 

Seçimli Münazara Kaynakları: 

Bridle, James. Yeni Karanlık Çağ: Teknoloji ve Geleceğin Sonu. Çev. Kemal Güleç. İstanbul: Metis  Yayınları, 2020. 

DeBotton, Allien vd. Gelecek Daha Güzel Günler mi Getirecek?. Çev. Cem Duran. İstanbul: Domingo Yayınları, 2017. (Münazaranın videosu için: 

https://youtu.be/eUmBWB54riE

McKibben, Bill. Petrol ve Bal: Rastlantısal Bir Aktivistin Eğitimi. Çev. Muammer Pehlivan. İstanbul: Everest Yayınları, 2020.

Önerilen Online Kaynaklar: 

Orhon Yazıtları Üzerine: 

Ahmet Bican Ercilasun ile söyleşi: https://youtu.be/z9dhr5b13WA 

TRT Avaz, Orhon Yazıtları Belgeseli: https://youtu.be/nZIv72uzI_0 

Mantık ve Safsatalar Hakkında: 

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Philosophical Reasoning”: https://youtu.be/NKEhdsnKKHs 

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Induction & Abduction”: https://youtu.be/-wrCpLJ1XAw 

Yalın Alpay ve İlker Canikligil ile ″Safsata Savar″: 

https://www.youtube.com/watch?v=b1Z9sJhCrPk&list=PL4sLdg6opbB6hikq23BOXk3 Ys_KdPd0T6 

İklim Krizi Hakkında: 

Barış Özcan, “Geri dönülemeyecek o noktaya sadece 12 yıl kaldı!”  

https://youtu.be/HStCv8ixyWg 

Leo Murray, “Uyan Kafayı Ye, Sonra da Aklını Başına Topla”. 

Önerilen Basılı Kaynaklar: 

Alpay, Yalın. Yalanın Siyaseti: Yalanın Meşrulaştırılması, Hakikatin Önemsizleşmesi ve Hileli Akıl Yürütme Teknikleri… İstanbul: Destek Yayınları, 2017. 

Eden, Sinan. İklim Krizi ve Yaptırmamak. İstanbul: Doruk Yayınları, 2015. 

Ercilasun, Ahmet Bican. Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları. İstanbul: Dergâh Yayınları,  2016. 

Latour, Bruno. Rota: Politikada Yönümüzü Nasıl Bulacağız?. Çev. Orçun Türkay. İstanbul: Kolektif Kitap, 2019. 

Taşağıl, Ahmet. Türk Model Devleti: Göktürkler. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2017. Tokar, Brian. İklim Adaletine Doğru. Çev. Sezgin Ata. İstanbul: Öteki Yayınevi, 2014.

 

Materyal Paylaşımı

<table align="left" border="0" style="width:750px">
<tbody>
<tr>
<td style="height:25px; width:200px">
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>Dökümanlar</strong></span></span></span></p>
</td>
<td style="height:25px; width:725px">
<p class="rtecenter">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Değerlendirme Sistemi

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

50

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:750px">
<tbody>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">No</span></strong></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">Program Öğrenme Çıktıları</span></strong></span></span></td>
<td class="rtecenter" colspan="5" style="width:72px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">Katkı Düzeyi</span></strong></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px">&nbsp;</td>
<td style="width:647px">&nbsp;</td>
<td class="rtecenter" style="width:14px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">1</span></strong></span></span></td>
<td class="rtecenter" style="width:13px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">2</span></strong></span></span></td>
<td class="rtecenter" style="width:12px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">3</span></strong></span></span></td>
<td class="rtecenter" style="width:14px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">4</span></strong></span></span></td>
<td class="rtecenter" style="width:11px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#B22222">5</span></strong></span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>1</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.&nbsp;</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px">&nbsp;</td>
<td style="width:14px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X</span></span></td>
<td style="width:11px">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>2</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.&nbsp;</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px">&nbsp;</td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:11px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X</span></span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>3</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:11px">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>4</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.&nbsp;</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px">&nbsp;</td>
<td style="width:14px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X</span></span></td>
<td style="width:11px">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>5</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.&nbsp;</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px">&nbsp;</td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:11px">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>6</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.&nbsp;&nbsp;</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:11px">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:22px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#B22222"><strong>7</strong></span></span></span></td>
<td style="width:647px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.</span></span></td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:13px">&nbsp;</td>
<td style="width:12px">&nbsp;</td>
<td style="width:14px">&nbsp;</td>
<td style="width:11px"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

2

2

Dönem Ödevi

1

1

1

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (saat)     2
Dersin AKTS Kredisi     2
 
1