Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 370
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin soyut ekonomik teori ve analizleri gerçek olaylar ve problemlerle ilişkilendirmelerinde yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, gerçek hayatta karşılaşılan çeşitli ekonomik problemler ve bu problemlere karşı geliştirilen ekonomik çözümlere odaklanır. Problemler gösterilen filimlerdeki yönetmen ve oyuncuların gözünden sunulduktan sonra, konuyla ilgili akademik kitap ve makaleler kullanılarak tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Dönem Ödevi, S: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel olarak iktisat derslerinde ele alınmayan, ama gerçek hayatta karşımıza çıkan iktisadi problemleri derinlemesine kavramak. 3, 6, 7 1, 2, 3 A, D
İktisadi sorun ve konuların  insani boyutunun önemini kavramak. 3, 6, 7 1, 2, 3 A, D
Bu problemleri eleştirel bir bakışla değerlendirebilmek. 3, 6, 7 1, 2, 3 A, D
Bu problemlere disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek. 3, 6, 7 1, 2, 3 A, D
Bu tür problerin çözümünde ancak disiplinlerarası çözümlerin faydalı olabileceğini anlamak. 3, 6, 7 1, 2, 3 A, D

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:Kapitalizm Nedir?                                                          Film: Michael Moore, Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi (2009) ▪ Heilbroner, Robert L. (2008) “Capitalism”,  in Durlauf, Steven N. and Lawrence E. Blume, eds., The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd ed., Palgrave, Macmillan.
▪ Scott, John and Gordon Marshall (2005) “Capitalism” in A Dictionary of Sociology, Oxford University Press.
▪ Dobb, Maurice (1946), “Capitalism”, in Studies in the Development of Capitalism, Ch. 1, Routledge and Keagan Paul.
2 Feodalizm ve Kolonyalizmden Kapitalizme Geçiş                Film: Gillo Pontecorvo, Queimada  (1969) ▪ Dobb, Maurice  (1946), “The Decline of Feudalism and the Growth of Towns”, “The Beginnings of the Bourgoisie”, in Studies in the Development of Capitalism, Chs. 2 and 3, Routledge and Keagan Paul.
▪ Hilton, Rodney  (1978), “Introduction” to The Transition from Feudalism to Capitalism, Verso, London.
▪ Robert Brenner (Nov., 1982), “The Agrarian Roots of European Capitalism”, Past & Present, No. 97, pp. 16-113. 
3

Şirketlerin Gelişimi                         
Film: Mark Achbar, The Corporation   (2003)     

▪ Richard Robbins  (2002), “The Era of the Global Trader”, “The Era of the Industrialist” and The Era of the Corporation, the Multilateral Institution, and the Capital Controller” in Global Problems and the Culture of Capitalism, Boston.                                                                     ▪ Joel Bakan  (2004), The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, Simon and Schuster, New York.
4 Çelişkiler Ortaya Çıkıyor
Film: Andrzej Wajda, Vaadedilmiş Topraklar (1976)                                 
▪ E. J. Hobsbawm  (1987), Chs. 3, 4 and 5 of The Age of Empire, 1875-1914, Vintage Books, New York.                       
5 Küreselleşme
Film: Mahamat-Saleh Haroun,                                               A Screaming Man    (2011) 
▪ Joseph Stiglitz  (2003), “The Promise of Globalization”, “Broken Promises”, and “Freedom to Choose” Chs. 1, 2  and 3 of Globalization and Its Discontents, W. W. Norton and Co., New York.                                                                                                                                                                   ▪ Thomas Friedman  (2000), “Buy Taiwan, Hold Italy, Sell France” Ch. 11 of Lexus and the Olive Tree, Anchor Books.  
6  1929 Büyük Bunalımı 
Film: John Ford, Gazap Üzümleri (1940)
▪ Richard Jensen  (Spring, 1989), “The Causes and Cures of Unemployment in the Great Depression”  Journal of Interdisciplinary History, Vol. 19, No. 4, pp. 553-583.
▪ Nicholas F. R. Crafts  (1987), “Long-Term Unemployment in Britain in the 1930s,” Economic History Review, XL, 418-432. 
7 2008 Büyük Durgunluğu                                                  Film: J. C. Chandor, Margin Call (2011)  ▪ John Bellamy Foster (April 2008) “The Financialization of Capital and the Crisis”, The Monthly Review, Volume 59, No. 11.                                                                                                                       ▪ Richard P. F. Holt & Daphne T. Greenwood  (June 2012), “Negative Trickle-Down and the Financial Crisis of 2008”, Journal of Economic Issues, Volume 46, Issue 2, pp. 363-370.
 
8  Montaj Üretim Hattı                                                          Film: Charlie Chaplin, Asri Zamanlar (1936)  ▪ E. P. Thompson  (1966), Making of the English Working Class, New York: Vintage Books, pp. 9-14.
▪ E. P. Thompson  (1993), “Time, Work Discipline and Industrial Capitalism” in E.P.Thompson, Customs in Common, London: Penguin, pp. 352-403.
▪ Harry Braverman  (1974), Labor and Monopoly Capital, New York and London: Monthly Review Press, Introduction, Chs. 3 and 4, pp. 3-41; 85-137.
9  Fabrikaların Kapatılması ve İşsizlik
Film: Michael Moore, Roger and Me (1989)

▪ Gilda Haas  (1985), Plant Closures: Myths, Realities and Responses, South End Press.                                                    
▪ David Bailey, Gill Bentley, Alex de Ruyter & Stephen Hall,  (2014)  “Plant closures and taskforce responses: an analysis of the impact of and policy response to MG Rover in Birmingham”, Regional Studies, Regional Science, Volume 1, Issue 1.

10 Cinsiyet ve İşyerinde Sorunlar
Film: Martin Ritt, Norma Rae (1979)
▪ Anthony Giddens  (2014), Michel Duneier and Richard Appelbaum, Introduction to Sociology, Ch. 10, “Gender Inequality”, Norton, 2014, 9th Edition.
▪ Richard Edwards  (1979), Contested Terrain: The Transformation of the Work-place in the Twentieth Century, New York.
▪ Kimberly Christensen  (September 2015), “He-cession? She-cession? The Gendered Impact of the Great Recession in the United States”, Review of Radical Political Economics, Volume 47 : 368-388. 
11  Proletrarsızlar       
Film: Ken Loach, It’s a Free World  (2007) 
▪ Guy Standing  (2011), The Precariat: The New Dangerous Class, London: Bloomsbury Academic, Chs. 1-4.
▪ R. Milkman  (2011), “Immigrant Workers, precarious Work and the US Labor Movement”, Globalizations, Volume 8, No. 3.
12 Evsizlik                                                                                   Film: Ken Loach, Kathy Come Home    (1966) ▪ Barrett A. Lee and David W. Lewis  (Winter, 1992), Susan Hinze Jones, “Are the Homeless to Blame? A Test of Two Theories”, The Sociological Quarterly, Vol. 33, No. 4, pp. 535-552.
▪ David Farrugia and Jessica Gerrard  (2015), “Academic Knowledge and Contemporary Poverty: The Politics of Homelessness Research”, Sociology. 
13 Çevresel Kirlenme
Film: Steven Soderbergh, Erin Brockovitch (2000)
▪ Tyler Miller, Scott Spoolman, Environmental Science, Chs. 1 and 2.
▪ World Health Organization  (25 March 2014),  “7 million premature deaths annually linked to air pollution”.
▪ Alison Pearce Stevens  ()Jan. 27, 2014 , “Mapping Our Carbon Footprints”, Science News for Students.
14 Nükleer Enerji                                                                     Film: Mike Nichols, Silkwood  (1983) ▪ Sharon M. Friedman  (2011), “Three Mile Island, Chernobyl, and Fukushima: An analysis of traditional and new media coverage of nuclear accidents and radiation.” Bulletin of the Atomic Scientists.
▪ Climate and Energy,  “Ten Strikes Against Nuclear Power”, Green America

Kaynaklar

Ders Kitabı Ders kitabı kullanılmayacak, her bölümde farklı kitap ve makaleler kullanılacaktır. 
Diğer Kaynaklar  Her hafta için ayrıca belirtilmiştir.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Bir vize, bir final.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.    X      
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.  X        
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir. X        
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.      X    
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.  X        
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.         X  
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 0.5 1
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.62
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri