Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
STAT 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilere istatistiksel analiz uygulamalarını günlük ve iş hayatında yapabilme becerisi kazandırmaktır. Tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistiklerin yanı sıra, ders ayrıca veri kaynaklarını da içerir; verilerden toplama, organize etme, analiz etme ve sonuç çıkarma. Çıkarımsal istatistikler ve karar verme için gerekli olan en popüler olasılık dağılımlarıyla karşılaşılacaktır. Frekans Dağılımları, Tablo ve Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Sayma Teknikleri, Ağaç Diyagramları, Hipotez Testleri, Örnekleme de bu derste yer almaktadır.

Dersin İçeriği: 

Frekans Dağılımları, Tablo ve Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Hipotez Testleri, Örnekleme konuları da bu derste yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Lab. Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Tanımlayıcı istatistiklerin temel kavramlarını açıklayabilme

1, 2

A

Tablo ve grafik yapmayı öğrenme

2

A

Merkezi eğilim ölçülerini hazırlama ve analiz etme

1, 4

A

Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımlarını hesaplama

3, 5, 6

A

Hipotez testlerini açıklama

7, 9

A

Sürekli dağılımlar olan Normal Dağılım ve Standart Normal Dağılım ve ayrık dağılımlar olan Binom dağılımı ve Poisson dağılımı ile ilgili problemleri çözebilme

10, 11, 12, 13

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Olasılık ve İstatistiğin Doğası

İstatistiğin temel kavramları

2

Örnekleme Yöntemleri

Veri Toplama

3

Veri Kaynağı, Histogramlar

Veri İşleme

4

Frekans Dağılımları ve diğer Grafikler

Olasılık

5

Merkezi Eğilim Ölçümü

İstatistiğin Temel Kavramları

6

Varyasyon Ölçümleri

İstatistiğin Temel Kavramları

7

Permütasyon, Kombinasyon

İstatistiğin Temel Kavramları

8

Ara Sınav

 

9

Olasılık

İstatistiğin Temel Kavramları

10

Sürekli Olasılık Dağılımları

İstatistiğin Temel Kavramları

11

Kesikli Olasılık Dağılımları

İstatistiğin Temel Kavramları

12

Hipotez Testleri

Varyans

13

Normal Dağılım

Olasılık, İstatistiğin Temel Kavramları

14

Normal Dağılım Uygulamaları

İstatistiğin Temel Kavramları

15 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders Notu

Elemantary Statistics, Bluman, McGraw-Hill, 8th Edition

 Diğer Kaynaklar      

Ders notları, bilimsel hesap makinesi

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders Konuları İçin Yönergeler ve Ek Örnekler

Ödevler

Kitapta yer alan Ödevler
Sınavlar

Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 10
Ödevler - 0
Final 1 50
Toplam   100
Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

1

1

Ödev 3 14 42

Final Sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

120

Total İş yükü / 25 (s)

 

 

4,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
2