Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 462
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Enerji ve enerji ekonomisi konularında giriş bilgileri vermek ve sürdürülebilir enerji üretiminin önemini vurgulamak.

Dersin İçeriği: 

Enerji kavramı, enerji kaynakları, enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi, enerji planlamasına giriş, gelişmekte olan ülkelerin enerji sorunu, enerji ekonomisine giriş, enerji yatırımları, enerji sistemi iç ve dış değişkenleri, enerji planlama yöntemleri, enerji üretiminin çevresel etkileri ve sürdürülebilir enerji üretimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Enerjinin tanımı ve kavramı ile ilgili esaslar ve balans hesaplamaları  3 1, 2, 3, 12 A, C
Enerji bilançosu tanımı 2, 3 1, 2, 3, 12 A, C
Enerji ekonomisi tanımı, enerji ekonomisinin inceleme konuları, ekonominin alt gurupları ile etkileşimi, enerji planlamasının öneminin anlaşılması 2, 4,5 1, 2, 3, 12 A, C
Enerji kaynakları, üretimi, kulanımı ve birim enerji fiatının hesaplanması yöntemleri    2, 3 1, 2, 3, 12 A, C
Enerji planlamasında kullanılan farklı değişken ve parametrelerin tanıtılması ve planlama yöntemlerinin  incelenmesi 2, 3, 4 1, 2, 3, 12 A, C
Enerji üretiminin çevresel etkileri, sürdürülebilirliği. Son dünya enerji görünümü raporunun incelenmesi (IEA-WEO).  5 1, 2, 3, 12 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1.   Giriş  
2 Bölüm 2.   Enerji ve Yaşam Kalitesi   Ders notları
3 Bölüm 3.   Enerji Kaynakları ve Tahminleri: Enerji kaynakları ve enerji muhasebesi.       Ders notları   
4 Enerji kaynakları (devam)   Ders notları 
5 Enerji kaynakları(devam), dünya enerji tahminleri   Ders notları
6 IEA-WEO son raporunun ve ilgili DOE enerji raporları özetlerinin incelenmesi.   Rapor özetleri
7 Gelişmekte olan ülkelerin özel durumu, enerji yatırımları, seviyelendirilmiş birim enerji fiatı hesaplanması yöntenmi.   Ders notları
8 Bölüm 4. Enerji ekonomisine giriş    Ders notları
9 Enerji arz ve talep planlaması, enerji planlamasının esasları, iç ve dış değişkenler, enerji politikasının saptanmasında önemli belirleyiciler.      Ders notları
10 Enerji planlamada ekonometrik ve diğer yöntemler.   Ders notları 
11 Enerji planlaması (devam)  Ders notları
12 Bölüm 5.  Enerji ve Çevre: Giriş, kavram ve tanımlar, enerji üretiminin çevresel etkileri.   Ders notları
13 Bölüm 6. Sürdürülebilir gelişme ve enerji üretimi  Ders notları
14 Bölüm 7. Yeni enerji teknolojileri     Ders notları

Kaynaklar

Ders Kitabı Ders notları
Diğer Kaynaklar [1]  S.C. Bhattacharyya  “Energy Economics”  Springer, 2011.
[2]  M. Kleinpeter   '' Energy Planning and Policy'' UNESCO Engineering Series,  John Wiley&Sons, 1995.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Son, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerji Görünümü Raporu      (IEA-WEO) özeti ve önemli sonuçlar raporu.
Ödevler Çözümleri yapılmak üzere problemler
Sınavlar Bir arasınav ve bir son sınav

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.           
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.       X  
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.          X
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.            
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 90
Ara Sınav   1 1.5 1.5
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   2 0.5 1
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       140.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5.62
Dersin AKTS Kredisi       6
Hiçbiri