Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 123
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgileri aktarmak, özellikle Türk özel hukuku alanında geniş bakış açısı sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Derste hukuk sistemi ve hukukun kaynakları üzerinde durulacak, bunun ardından özel hukukun temel ilkeleri ve kavramları incelenecek, hukuki işlemlerin geçerliliği ve borçlar hukukunun bazı kavramları derinlemesine analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma 4. Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama (Sınav)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Hukukun temel ilkeleri konusunda ana bilgilere hâkim olur.

 

    1,2,3,4

1,2,3

Türk özel hukuku alanında, hukukun temel prensipleri ve kurumlarına ilişkin olarak temel bir bakış açısına sahip olur.

 

    1,2,3,4

1,2,3

Bir hukuk normunun yorum yöntemlerini uygular.

 

    1,2,3,4

1,2,3

Somut bir olayda ilgili hukuk dalları saptar.

 

    1,2,3,4

1,2,3

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Hukuk kavramı, hukukun çeşitli anlamları

 

2

Hukuk sistemi, hukuk kaynakları ve yasalaştırma

 

3

Kaynakların değerlendirilmesi

 

4

Hak kavramı, mutlak hak-nisbi hak ayrımo  

5

Mülkiyet hakkı

 

6

Tapu kütüğü

 

7

ARA SINAV

 

8

Ayırt etme gücü kavramı ve türleri

 

9

İyi niyet kavramı

 

10

Dürüstlük kuralı

 

11

Borç kavramı ve kaynakları

 

12

Sözleşmeler ve hukuki işlemlerin geçerliliği

 

13

Haksız fiiller ve nedensiz zenginleşme

 

14

Hukukta zaman ve hukuki gücün uygulanışı

 

Kaynaklar

Ders Notu

ADAL, Erhan; Hukukun Temel İlkeleri, 12.b., İstanbul, 2012

ARPACI, Abdülkadir; Türk Medeni Kanunu, 3.b., İstanbul, 2008

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

   

90

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

3,6

Dersin AKTS Kredisi

   

4

1