• Türkçe
  • English

İİBF TEK DERS VE NOT YÜKSELTME SINAVLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

 

  • Tek Ders Sınavı

Tek ders sınavı, derse devam etmiş ve uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere açılır. Fakülteye girişi 2013 güz dönemi öncesi olan öğrenciler için bu kural uygulanmaz(1). FA alan öğrenciler tek ders sınav hakkından faydalanamazlar.

Tek ders sınavı, bütünleme sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır. Tek ders sınavına girebilmek için, öğrencinin yazılı olarak başvurması ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun öğrencinin başvurusunu onaylaması gerekmektedir.

 

Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Sınava giremeyen öğrenciler için ayrıca bir daha sınav açılmaz. 2013 yılı ve öncesi kayıt yaptıran öğrenciler için bu kural uygulanmaz (1).

Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, takip eden dönemde dersi tekrarlarlar.

 

  • Not Yükseltme Sınavı

Tüm derslerinden geçer not almış olmakla birlikte, Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’nin altında kalan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla derslere yazılmaksızın final sınavına girebilirler.

Not yükseltme sınavına girmek isteyen öğrenciler dilekçe ile başvuru yapar ve dilekçesinde “o dönem açılan” hangi derslerin sınavına gireceğini belirtir. Öğrenci dilekçesinde belirttiği herhangi bir dersin sınavına girmezse, eski notu geçerlidir.

Not yükseltmek için girilen final sınavından geçer not alınması durumunda söz konusu not öğrencinin transkriptine yansır. Not yükseltmek için girilen final sınavından FF alınması durumunda öğrenci bütünleme sınavına girebilir(2). Bütünleme sınavında alınan not, dersin nihai notudur. FF alınması durumunda öğrenci, takip eden dönem ilgili derse yeniden yazılır ve devam dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirir.

1 Fakülteye 2013 güz dönemi öncesi giren öğrenciler tek ders sınavı hakkından sınırsız sayıda yararlanırlar.

2 Finalden geçer not alan veya hiç girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına girme hakkı da yoktur.