• Türkçe
  • English

Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Karadeniz, 20-21 Mart 2019 tarihlerinde Budapeşte, Macaristan'da gerçekleştirilen “Girişimcilik Eğitimi” konulu çalıştaya katılmıştır.

Çalıştay Avrupa Birliği COSME (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Rekabet Gücü)  programı kapsamında organize edilmiştir. Çalıştaya, 11 ülkeden girişimcilik eğitimi ekosisteminden 60 kişi davet edilmiştir. Türkiye’den üniversiteleri temsilen Esra Karadeniz katılmıştır.

Çalıştayın amacı, girişimcilik eğitimi konusunda uzman olan kişilerin tecrübelerinden yaralanarak, girişimcilik eğitimini teşvik etme ve stratejiler oluşturmaktır. Çalıştay,  girişimcilik eğitimi alan öğrencilerin yaratıcılık, takım çalışması,  yeterlik, sebat ve liderlik gibi özelliklerini geliştirdiğini ve bu mezunların işsiz kalma riskinin daha az olduğunu ve daha sonra da kendi işlerini kurma olasılıklarının fazla olduğu tespitinde bulunmuşlardır.

Ayrıca,  Budapeşte çalıştayına katılan kişilerin, % 88’i ülkelerinde girişimcilik eğitiminin artığını fakat % 40'ı hükümetlerinin girişimcilik eğitimi için sağlam bir stratejiye sahip olamadığı düşünmektedirler.

Sonuç olarak, girişimcilik eğitiminin,  eğitim sisteminin bir parçası olması, ülkeler arası fikir, bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşmak ve girişimcilik eğitimi için modeller, ortak araçlar ve katma değeri yüksek projeler geliştirmek hedeflenmiştir.