• Türkçe
  • English

Sanayici, İş Adamı, Konkordato Komiseri ve Kriz Yöneticisi Tarık Sarıoğlu'nun, Konkordato sürecindeki genel çerçeve, Mali Tablolar Analizi, Konkordato sürecinde yapılabilecekler ve stratejiler konularına değindiği "Doğru Konkordata Süreci" adlı konuşması için kendisine teşekkür ediyoruz.