Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 315
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu derste; katılımcıların dijital reklamcılık ve sosyal medyanın pazarlamadaki etkisinin anlaması ve bu iki kavramın pazarlamada etkin şekilde kullanıma yönelik stratejilerin ve yöntemleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Dijital reklamcılık türleri, çeşitli platformlardaki reklam performanslarının ölçümlenmesi, SEO, Google Adwords, ROİ değerlendirmesi, reklam kanallarının yönetilmesi, reklam satın alma ve reklamların optimizasyonu, reklam kanallarının değerlendirilmesi ve reklam raporları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Proje, C: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dijital medya ile temel kavramları bilir.

1,2,3

A,B,C

Dijital reklam türlerini bilir.

1,2,3,5

A,B,C

Çeşitli platformlardaki reklam kanallarının yönetilmesi hakkında bilgi verir.

1,2,3

A,B,C

Reklam kanallarının değerlendirilmesi ve reklam raporları öğrenilir.

1,2,3

A,B,C

KPI  ve performans göstergeleri öğrenilir.

         1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

Giriş

Ders notları , kitap

2)

İnternet reklamcılığı türleri

Ders notları , kitap

3)

İnternet iletişiminin tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisi

Ders notları , kitap

4)

Yeni medya ve interaktif reklamlar ve uygulamaları

Ders notları , kitap

5)

E-wom

Ders notları , kitap

6)

 Reklam kanallarının yönetilmesi

Ders notları , kitap

7)

Ara sınav

 

8)

Reklam satın alma ve Optimizasyonu

Ders notları , kitap

9)

SEO

Ders notları , kitap

10)

KPI ve performans göstergeleri

Ders notları , kitap

11)

Reklam kanallarının değerlendirilmesi

Ders notları , kitap

12)

Reklam raporları

Ders notları , kitap

13)

Proje sunumları

Ders notları , kitap

14)

Proje sunumları

Ders notları , kitap

15)

Proje sunumları

 

16)

Final sınavı

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları, proje ve ödevler için gerekli belgeler

Ödevler

Dönem makalesi ve proje

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Dönem Makalesi

2

20

Proje

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

 

E-TİCARET ve Teknoloji YÖNETİMİ lisans mezunu, güncel e-Ticaret ortamını tanımlama

 

 

 

 

 

X

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI  lisans mezunu, konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme

 

 

 

 

X

 

 

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, javaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI  lisans mezunu,  e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.

 

X

 

 

 

 

 

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE TEKNOLOJI YÖNETIMI lisans mezunu, belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

1

20

Ara Sınav

2

20

40

Dönem ödevi                                           

1

16

16

Proje

2

15

30

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

161

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,44

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6