Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 290
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu stajın amacı elektronik ticaret ve teknoloji yönetiminde uygulama ve pratik olarak gözlem yapılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ulusal/Uluslararası düzeyde orta veya büyük ölçekli bir ticaret firmasında 30 iş günü boyunca fiilen çalışma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1- Güncel elektronik ticaret sistemlerini, bu sistemleri etkileyen teknolojik, organizasyonel, sosyal ve yönetimsel eğilimleri anlama.

     1,3,8,10

1-2-3

A,C

2- Günümüzde kullanılan bilişim sistemlerini listeleyebilme

 

 1,3,4,10

1-2-3

A,C

3-  İşletmelerin amaçlarına uygun elektronik ticaret sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve kullanıma açımlası süreçlerini anlama

 

 1,3,10

1-2-3

A,C

4- Verilen bir problem ilişkin nasıl bir bilişim sistemi çözümü gerektiğini analiz edebilme.

 1,3,8,10

1-2-3

A,C

5- Bilişim sistemlerinin temel bileşenlerini tanıma ve işletmelerde bilişim sistemlerinin devreye alınışında organizasyon, teknoloji ve yönetim unsurlarını dengeleyebilme yöntemlerini anlama, gerektiğinde farklı problemleri analiz edebilme

 1,3,10

1-2-3

A,C

6-Kişisel gelişim imkanlarının neler olduğu ortaya çıkarılır.

1,3,4,8,10

1-2-3

A,C

7-Sektörle organik ilişki kurulur.

 

   1,3,10

1-2-3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

1- Staj oryantasyon eğitimi

Küresel E-Ticaret'te Bilişim sistemlerinin kullanımı

 

2-İş yeri stajı gözlem

Organizasyonlar ve strateji

3-İş yeri stajı – iş yerinde çalışma (30 gün) +günlük raporlar

Etik ve sosyal konular

4-İş yeri ile ilgili analizler

 Alt yapı ve güncel teknolojiler

5- İş yeri ile ilgili analizler

 Veritabanı yönetimi

6-Staj raporunun işverene onaylatılması

 

7-    İşveren değerlendirme raporunun alınması

 

8-Staj raporunun tamamlanması

 

9-Staj raporu sunumu

 

10-  Staj raporu sunumu

 

11- Staj raporu sunumu

 

12-Staj raporu sunumu

 

13-Staj raporu sunumu

 

14- Staj raporu sunumu

 

15- Staj raporu sunumu

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Staj raporları ve Staj raporları+işyeri örnek dökümanı işyeri örnek dökümanı
 

Diğer Kaynaklar

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

 

 

 

Kısa Sınav

2

80

Ödev

2

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme hakkında temel terimlere hakim olmak ve bunu kurumlara, iş yönetimine ve uygulamalara yoğunlaşmasını sağlamak. Bu sayede sorunları analiz edip çözüm üretebilmek.

 

 

 

 

x

2

Sosyal davranış, kişilik ve kurum kültürü gibi konuların küresel düzeyde etkisini yorumlayabilmek ve öngörülebilir fırsatların geçerlilik kazanmasını sağlamak.

 

 

x

 

 

3

Öğrenilen bilgileri sahada uygulayabilme ve bunların yetkin bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak.

 

 

 

x

 

4

İşletmelerin ekonomik ve hukuki problemlerini inceleme ve onlara çözüm üretebilmek.

 

 

x

 

 

5

Dış ticaret üzerinde devletin etkisini fırsatlar perspektifinde doğru araştırıp, yorumlayabilmek.

x

 

 

 

 

6

Küresel düzeni, ekonomik ve siyasi açıdan doğru analiz edebilme ve coğrafi özelliklerin etkisini bu perspektiften yorumlayabilmek.

x

 

 

 

 

7

Işletmelerde etik dışı durumlarda sorunu önceden görebilme ve önleme kabiliyetine sahip olmak ile bunu çeşitli işlevsel alanlarda uygulayabilme becerisini kazanmak.

x

 

 

 

 

8

Dünya’nın büyük ekonomilerini analiz edebilme ve küresel mali tablonun şekillenmesinde çok-uluslu ve finans şirketlerinin hangi ölçü ve katma değer ile yer aldığını incelemek.

 

 

x

 

 

9

Uluslararası pazarlara giriş kaidelerini gösterme ve faaliyet alanı dahilinde markalaşma ve iletişim stratejileri geliştirebilme yetisi sağlamak

x

 

 

 

 

10

Yönetim, kontrol ve karar alma yeteneği kazandırma ve bunu sosyal ve mesleki ilişkilerde kullanabilmek

 

 

 

 

x

11

Ülkelerin uluslararası ekonomi politikalarının dış politika ve bölgeler kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

x

 

 

 

 

12

Istatistiki bilgileri öğrenme ve pratike dökme becerisi kazandırma ile bunu projelendirmek

x

 

 

 

 

13

Verilerin toplanması ve yorumlanması aşamasında toplumsal sorumluluk bilinciyle etik ilkeleri anlayabilme ve uygulayabilmek.

x

 

 

 

 

14

Ürettiği projeleri toplum yararına kullanabilme ve duyarlılıkla paylaşabilmek

x

 

 

 

 

15

Kültürlerarası farklılığın Uluslararası ticarette meydana getirdiği ötekileştirme üzerinde stratejik karar alabilme ve uygulayabilmek

x

 

 

 

 

16

Uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'nin dış siyasetini analiz edebilme ve katma değer sağlayabilmek. Bu bağlamda uluslararası ve uluslar üstü kurumların politikalarını yorumlayabilmek

x

 

 

 

 

17

Öğrenilen bilgilerin bilgisayar ortamında uygulama ortamı verilerek bunların fonksiyonel değerlerini görebilme ve analiz edebilme becerisini  sağlamak

 

 

x

 

 

18

Ulusal ve uluslararası pazara hakim olma ve tüketicinin pazar değerlendirmesi üzerindeki etkisi analiz etme becerisi sağlamak. Doğru tüketici tercihlerini belirleyebilmek.

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

     2

30

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

10

1

10

Ödev

2

10

20

Final

    1

     10

10

Toplam İş Yükü

 

 

136

Toplam İş Yükü / 30 (s)

 

 

4,53

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5