Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, online bir iş için üst seviyede bir iş planı oluşturmayı , yatırımcıların nasıl sağlanacaği ve internet üzerinde iş başlatmak.

Dersin İçeriği: 

E-ticaretin stratejik anlamda   kullanımı, endüstrinin yapısının  değişiminde e- ticaretin rolünün analiz edilmesi  ve e-ticaretin elektronik işlemler, tedarik zinciri iş karar alma ve organizasyonel performanstan oluşan iş süreçlerine etkisi  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D:Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 E- ticaretin temelini ve önemini gösterebilir.

1,2,3

A,B,C

E-ticaretin  iş modelleri ve stratejileri üzerine etkilerini bilir.

1,2,3,5

A,B,C

İş - müşteri,kurum içi organizasyonu içeren Internet ticaret ilişkilerini tanımlar.

1,2,3

A,B,C

Küresel e-ticaret konularını tartışır.

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

E-Ticaretin tanımı

Ders notları,kitaplar

2)

E-Ticaretin gelişmesi

Ders notları,kitaplar

3)

E-Ticaret pazarlama

Ders notları,kitaplar

4)

E-Ticarette güvenlik sorunları

Ders notları,kitaplar

5)

E-Ticaret güvenlik ihtiyaçları

Ders notları,kitaplar

6)

E-Ticarette  yasal konular

Ders notları,kitaplar

7)

E-Ticarette Uluslararası kurallar

Ders notları,kitaplar

8)

E-Commerce Implementation Costs

Ders notları,kitaplar

9)

Ara sınav

 

10)

Online açık arttırmalar E-Bay örneği

Ders notları,kitaplar

11)

E- Ticarette müşteri hizmetleri beklentisi

Ders notları,kitaplar

12)

Ticaret noktaları ( Parties and Fuctions) - UN Projeleri

Ders notları,kitaplar

13)

Sunumlar

 

14)

Sunumlar

 

15)

Sunumlar

 

16)

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

-M. Emre Civelek; e-Commerce Textbook, 2012

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Lecture notes

Ödevler

Homework,  project

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Mid-term

1

40

Projects

2

40

Homework

10

20

Total

 

100

CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE

 

30

CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE

 

70

Total

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

 

E-TİCARET ve YÖNETİMİ lisans mezunu, güncel e-Ticaret ortamını tanımlama

 

X

 

 

 

 

 

E-TİCARET VE YÖNETIMI lisans mezunu, konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme

 

X

 

 

 

 

 

 

E-TİCARET VE YÖNETIMI lisans mezunu, javaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE  YÖNETIMI lisans mezunu, transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE  YÖNETIMI  lisans mezunu,  e-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme

 

X

 

 

 

 

 

 

E-TİCARET VE YÖNETIMI lisans mezunu, proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.

 

X

 

 

 

 

 

 

E-TİCARET VE YÖNETIMI lisans mezunu, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

 

E-TİCARET VE YÖNETIMI lisans mezunu, belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.

 

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

1

20

Ara Sınav

1

5

5

                             Ödev                             

3

3

9

Proje

1

24

24

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

104

 Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,32

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4