Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere bir işletmenin sürekli değişen iş dünyası ile etkileşim halinde nasıl faaliyet gösterebildiğini aşağıdaki konular çerçevesinde tanıtmaktır: İşletme ve yönetimde temel konular ve fonksiyonlar – temel liderlik ve yönetim becerileri, vizyon ve etik standartlar, stratejik yönetimde temel süreçler, yönetim fonksiyonlarında başlıca kurallar ve kavramlar , Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonların işletmedeki stratejik rolü

Dersin İçeriği: 

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kar amaçlı organizsyonlar ile kar amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çağdaş işletme ve iş dünyası ile ilgili başlıca konuları ve unsurları bütüncül bir bakış açısıyla tanımlamak. 1, 2, 4, 9 1, 2, 3, 12 A, B
Şirketler-toplum-ekonomi-ekonomik sistem arasındaki etkileşimleri kavramak. 2, 4, 9 1, 2, 3, 12 A, B
Uluslararası işletmenin önemini, ulusların ve şirketlerin uluslararası pazarlara giriş nedenlerini açıklamak ve bu pazarlara giriş türlerini karşılaştırmak. 1, 2, 4, 9 1, 2, 3, 12 A, B
Uluslararası ticarette karşılaşılan engelleri kritik etmek ve bu engelleri azaltmak amacıyla faaliyet gösteren örgüt ve ekonomik toplulukları tanımak. 1, 2, 4, 7, 9 1, 2, 3, 12 A, B
İş etiğini etkileyen faktörler, bireylerin etik gelişim aşamaları, işyerinde karşılaşılabilecek etik ikilemlerle ve işletmenin paydaşlarına karşı sorumluluklarını kavramak. 3, 4, 5, 6, 9, 10 1, 2, 3, 12 A, B
Çağdaş işletmenin kurulması ve yapılandırılmasında temel konular, küçük işletmelerin ve girişimcilerin ekonomiye katkıları ve bilgi teknolojisinin/iletişiminin işletmelerdeki rolünü kavramak. 1, 2, 4, 9 1, 2, 3, 12 A, B
Yönetim fonksiyonları, yönetim hiyerarşisinde planlama rolleri, yönetimde başarı için gereken yetkinlikler, stratejik planlama süreci, liderlik, şirket kültürü ve organizasyon yapısı gibi temel işletme ve yönetim kavramlarını kavramak. 1, 2, 4, 9 1, 2, 3, 12 A, B
İnsan Kaynakları, Pazarlama, Üretim, Kalite Güvence, Muhasebe ve Finans gibi temel fonksiyonlarının işletmelerdeki rol ve görevlerini kavramak. 1, 2, 4, 8, 9, 10 1, 2, 3, 12 A, B

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Tanışma/Oryantasyon
2  Giriş – Çağdaş İşletmede Güncel Konular İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
3 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
4 Çağdaş İş Dünyasının Karşı Karşıya Olduğu Zorluklar

 

İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
5 Dünya Pazarlarında Rekabet İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
6 İşletme Türleri ve Organizasyon Biçimleri İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
7 Ara Sınav  
8 Kendi İşini Kurmak: Girişimcilik Alternatifi İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
9 Yönetim ve Örgüt Yapısı İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
10 Liderlik İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
11 Pazarlama

 

İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
12 İK, Finans, Kalite Yönetimi İlgili Üniteler ve Makaleler/Örnek Olaylar
13 Dönem Projesi Sunumları  
14 Dönem Projesi Sunumları  
15 Tekrar  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Boone, L. E., Kurtz, D. L., & Berston, S. Contemporary business. John Wiley & Sons.
Diğer Kaynaklar Dersi destekleyici örnek olaylar, makaleler ve çeşitli gazete/internet yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders kitabı, Ek okumalar, Örnek Olaylar
Ödevler Proje
Sınavlar Ara Sınav/lar ve bir Dönem Sonu Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Proje 1 20
Final 1 50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.     X    
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         X
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.         X
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Vize Sınavı 1 20 20
Proje 1 30 30
Final Sınavı 1 35 35
Toplam İş Yükü     165
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,6
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

1