• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim bilimine ilişkin temel kavramlar, ilkeler, modeller, kuramlar ve yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrolden oluşan işletmenin dört fonksiyonunun, yönetimin tarihi alt yapısının, örgütsel kültür ve çevrenin yanı sıra küresel çevrede yönetimin, sosyal sorumluluk ve etik, karar verme gibi konuların anlaşılması, liderlik teori ve uygulamalarının aktarılması. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Performans, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğrencilerin temel yönetim kavramları, ilkeleri, modelleri, kuramları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

1,2, 5

1, 2, 3

A, B, C

Öğrencilerin planlama, örgütleme, yön verme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

1,2,4

1, 2, 3

A, B, C

Öğrencilerin karar verme, liderlik ve iletişim gibi konularda temel beceriler geliştirmelerinin sağlanması.

1,2,4

1, 2, 3

A, B, C

Öğrencilerin etik, toplumsal sorumluluk, uluslararası işletme ve yönetim kuram ve uygulamalarını şekillendiren dış çevreye ilişkin konularda bilgi sahibi ve duyarlı olmalarının sağlanması.

1,2,4

1, 2, 3

A, B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş:  Derse genel bir bakış ve uygulamalı çalışma

 

2

Yönetim

 

3

Toplumsal Sorumluluk ve Yenetimde Etik

 

4

Karar Verme

 

5

Stratejik Yönetim

 

6

Stratejic Yönetim (Devam)

 

7

Planlama

 

8

Örgütsel Yapı ve Tasarım

 

9

Ara Sınav

 

10

Liderlik

 

11

Motivasyon

 

12

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları  

 

13

Üretim Yönetimi ve Kontrol

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları  

 

14

Örnek Olay Sunum ve Tartışmaları  

 

15

Genel Tekrar

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Hitt, Michael A., J. S. Black and L. W.,Porter (2009).  MANAGEMENT,  Second Edition , Pearson, Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

Konularla İlgili Vaka Çalışmaları, Makaleler

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Vaka Okumaları

Ödevler

Seçilen güncel konular hakkında projeler

Sınavlar

-

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Ödev

1

25

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

 

X

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

X

 

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

X

 

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

1

20

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5