Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilere yönetimin temel kavramlarını, ilkelerini, teorilerini ve uygulamalarını tanıtmak için tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Ders, üç ana konu alanı etrafında düzenlenmiştir: 1. Planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme gibi temel yönetsel işlevler; 2. Karar verme, liderlik, motivasyon ve iletişim gibi kritik yönetim becerileri ve;3. Yönetim teorisini ve uygulamasını şekillendiren etik, sosyal sorumluluk, dış sosyal, ekonomik ve teknolojik güçlerle ilgili özel konular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders anlatımı 2:Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12:Örnek olay çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Quiz, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel yönetim fonksiyonlarını anlar

 

1,2 1,2,3,12 A,B,C
Yönetim becerilerini gösterir

 

7,9,10 1,2,3,12 A,B,C
Nicel ve nitel verilere dayalı kararlar alır ve diğer insanlarla iletişim kurar

 

 

3,4

 

1,2,3,12

 

A,B,C

Etik ve sosyal sorumluluğun önemini kavrar

 

5,6 1,2,3,12 A,B,C
Kuruluşların dış ve iç çevresini analiz eder

 

7,8 1,2,3,12 A,B,C
Dersin farklı konularıyla bağlantılar oluşturur

 

2 1,2,3,12 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
2 Yönetim ve Organizasyonların Temelleri

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
3 Yönetim Tarihi Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
4 Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
5 Karar vericiler olarak yöneticiler

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
6 Planlamanın Temelleri

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
7 Yönetim Stratejisi Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
8 Organizasyon Yapısı ve Tasarımı

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
9 Çağdaş organizasyon tasarımı

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
10 Lider Olarak Yöneticiler Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
11 Çalışanları Motive Etmek, Anlamak ve Yönetmek

Örgütlerde Bireysel Davranış

 

Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
12 İnsan Kaynakları Yönetimi Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
13 İletişim Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması
14 Kontrol Fonksiyonunun Temelleri Ders kitabı+Pearson My Lab uygulaması

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Robbins and M. Coulter. Management. Pearson, Prentice-Hall, 15th ed.
Diğer Kaynaklar Pearson My Lab Uygulaması, örnek olay, internet kaynakları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Konularla ilgili örnek olay çalışmaları, Pearson My Lab Uygulamaları
Ödevler Tartışılan konular üzerine çeşitli ödevler
Sınavlar Ara sınav, quiz, final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 35
Quiz 2 10
Sınıf içi çalışmaları çeşitli 10
Toplam   55
Finalin Başarıya Oranı 1 45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         X
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X  
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.       X  
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Vize Sınavı 1    
Quiz 2    
Final Sınavı 1    
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)      
Dersin AKTS Kredisi      

 

 

1