Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Amaç, girişimcilik ortamına uygulanabilir önemli kavramların pratik uygulamasıyla sağlam bir arka plan sağlamaktır. Finans, muhasebe, pazarlama ve yönetim gibi temel iş alanlarıyla ilgili girişimcilik tartışmaları, girişimciliğin yaratıcı yönlerini de içeriyor.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, bir işi tasarlama, değerlendirme, yaratma, yönetme ve potansiyel olarak satma konusundaki benzersiz girişimcilik deneyimini ele alır. Kurs, sınıfta tartışma, katılım, konuk konuşmacılar, vaka analizi, bir fizibilite planının oluşturulması ve bir işi başlatmak ve yönetmek için kapsamlı bir strateji geliştirmek üzere bir iş planı oluşturmaya dayanır. Öğrencilerin işletme eğitimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaları ve bunları yeni bir girişim başlatma görevine uygulamaları gerekecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 4. Sunum 5. Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Girişimciliğin karmaşıklığı ve bununla ilgili konu ve sorunlara ilişkin bir farkındalık geliştirmek
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B, C
  1. Girişimcilerin bir iş fırsatı geliştirmedeki rolünü anlamak
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B, C
  1. Bir şirket kurmaya yönelik işin ana işlevsel alanları arasındaki bağlantının iletişimini sağlamak.
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B, C
  1. Bir iş modelini tanımlamak
1, 2, 3, 5 1, 2, 3 A, B, C
  1. Ekip ortamında etkin bir şekilde çalışabilecek.
1, 2, 3 1, 2, 3,4 A, B, C
  1. İş planı hazırlama sürecini öğrenmek.
1, 2, 3, 8, 10 1, 2, 3,4 A, B, C
  1. Hedef kitle için anlamlı ve etkili olacak şekilde verilere erişmek, bunları analiz etmek ve sunmak için modern teknolojik araçları ve kaynakları kullanmak.
1, 2, 3, 7 1, 2, 3,4 A, B, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kursa Genel Bakış ve Giriş  
2 Girişimciliğe Giriş  
3 Başarılı İş Fikirleri Geliştirme: Fırsatları Fark Etmek ve Fikir Üretmek

Fizibilite analizi

Etkili Bir İş Modeli Geliştirme

 
4 Endüstri ve Rakip Analizi  
5 Etkili Bir İş Modeli Geliştirme  
6 Endüstri ve Rakip Analizi  
7 İş Planı Yazmak  
8 Yeni Bir Girişimin Finansal Gücünün ve Yaşayabilirliğinin Değerlendirilmesi  
9 İşletmenin Finansmanı  
10 Benzersiz Pazarlama Sorunları  
11 Firma Büyüme Stratejileri  
12 İş Fikri Sunumları  
13 İş Fikri Sunumları  
14 İş Fikri Sunumları  
15 İş Fikri Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Kitap Bruce R. Barringer and Duane Ireland, Updated 6th Edition,  2021, Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. Global Edition. Pearson
Diğer Kaynaklar Ders sırasında verilecektir

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders sırasında verilecektir
Ödevler Sınıfta duyurulacaktır
Sınavlar Sınıf içi yazılı final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
İş Fikri Sunumları 1 30
Dönem Projesi Raporu 1 30
Final 1 40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.     X    
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         X
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         X
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.     X    
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         X
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Dönem Projesi 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2