• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin girişimcilik ve küçük şirket yönetimi alanlarında genel bilgiler sunarak, öğrencilerin gerekli beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Girişimciliğin temelleri; girişimci ve girişimciliğin tanımları, girişimciliğin tarihçesi; girişimcinin özellikler; girişimcilik çeşitleri; girişimcilik için yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemi; iş fikri oluşturma süreci; iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci; girişimcilik için sermaye temini ve alternatifler; iş modeli; iş planı hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Girişimci ve Girişimcilik kavramını açıklar.

3,5

1, 2, 3

A,B

Yeni girişimlerle ilgili işletme konularını bilir.

3,4,5

1, 2, 3

A,B

Girişimcinin bilgi tavır ve yeteneklerini tanır, bilir.

3,4

1, 2, 3

A

Girişimcilik ortam ve rol modellerini gerçek iş ortamı ve deneyimlerini çalışır ve gözlemler.

3,4

1, 2, 3

B,C

İş planı yapmada kullanılan kaynakları bilir.

3,4

1, 2, 3

C

İş planı yapmada kendini geliştirme, ve bunu işletme yaratılması, değerlendirilmesi ve ifade etmede kullanır.

3,4

1, 2, 3

A,C

 
 
 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi

 

2

Girişimcilik ve Girişimci Kavramları

 

3

Girişimciliğin Doğası ve Önemi

 

4

Girişimciliğin Temel Fonksiyonları

 

5

Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları

 

6

Girişimciliğin Türleri

 

7

Yeni bir iş Kurmada Başarı Şartları

 

8

İş Kurma Sürecinin Temel Adımları

 

9

Ara sınav

 

10

Yaratıcılık ve Yenilikçilik

 

11

Fizibilite Çalışmaları

 

12

İş Planı Hazırlamak

 

13

Franchising Kavramı ve Unsurları

 

14

Sunum

 

15

Tekrar

 

16

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 6th Edition,
 Scarborough, Norman M., Pearson Education, 2011.

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Sunum

1

25

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

 

 

 

 

X

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

 

X

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

 

X

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

 

X

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

6

6

Sunum

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

154

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6