Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 206
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, insan kaynakları hakkında bir taslak çizerek öğrencilerin insan kaynakları işlevinin modern organizasyonlarda ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

İşe alma, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme, çalışan ilişkileri, yasal ve küresel çevrenin etkisi, iş gücü çeşitliliği ve cinsel taciz, konuları içeren günümüz işletmelerinin yönetiminde stratejik bir ortak olarak insan kaynakları profesyonellerinin rolünün keşfedilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma 4. Sunum 5. Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, 3: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. İnsan kaynakları kavramını stratejik bir bakış açısıyla açıklar.
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B

 

  1. İnsan kaynakları yönetimi alanını tanımlar ve bu alanın örgütlerdeki yöneticiler ve çalışanlarla bağlantısını anlar.
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B
  1. İnsan kaynaklarının önemini açıklar.
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B
  1. İnsan kaynakları sistemlerini ilgilendiren iş hayatındaki zorlukları, etik meseleleri ve gelişmeleri analiz eder.
1, 2, 3, 5 1, 2, 3 A, B
  1. İnsan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını eleştirel biçimde değerlendirir.
1, 2, 3 1, 2, 3 A, B
  1. İşe alma, seçme, eğitim, performans değerlendirme, ücretlendirme, elde tutma, iş güvenliği ve farklılık yönetimi alanlarındaki önemli uygulamaları tanımlar.
1, 2, 3, 8, 10 1, 2, 3 A, B
  1. İnsan kaynakları yönetimi teorilerini organizasyonlarda insan yönetimine uyarlar.
1, 2, 3, 7 1, 2, 3 A, B

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel İnsan Kaynakları Kavramları

 

 
2 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 
3 İş Analizi ve Tasarımı

 

 
4 İnsan Kaynakları Planlaması

 

 
5 Başvuru Toplama ve Seçme

 

 
6 Eğitim ve Geliştirme  
7 Mülakat Teknikleri  
8 Ara sınav  
9 Kariyer Planlama  
10 İş Değerleme  
11 Performans Değerlendirme  
12 Ücret Yönetimi  
13 Ek Olanakların Belirlenmesi  
14 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi  
15 Genel tekrar  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Dersin öğretim elemanının sunumları
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Dersin öğretim elemanının sunumları
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 25
Sunum 2 25
Final 1 50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     X    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir. X        
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.    X      
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X  
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.       X  
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Vize Sınavı 1 10 10
Sunum 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     108
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,32
Dersin AKTS Kredisi     4

 

 

2