• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 206
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Günümüz işletmelerinin yönetiminde bir stratejik partner olarak insan kaynakları profesyonellerinin rolününün, işe seçme, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri gibi konularla yasal ve küresel çevrenin etkileri, işgücü çeşitliğinin eğitilmesi, cinsel taciz, fayda maliyeti gibi güncel konuların keşfedilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İnsan Kaynakları kavramını açıklar.

3

1,2,3

A,C

İnsan Kaynakları departmanının fonksiyonlarını sıralar.

2,3

1,2,3

A,C

İnsan Kaynaklarının önemini açıklar.

2,3

1,2,3

A,C

İş analizi adımlarını bilir, açıklar.

1,2

1,2,3

A,C

İşe alım sürecini hem işletme hem de başvuran açısından bilir, açıklar.

2

1,2,3

A, B, C

İşletmelerin İnsan Kaynakları departmanlarının yapısı ve genel işleyişini örneklerle açıklar.

1,2,8

1,2,3

A, B, C

İnsan Kaynakları alanındaki gelişmeleri sıralar ve  açıklar.

1,2,8

1,2,3

A, C

 
 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel İnsan Kaynakları Yöntemleri

 

2

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 

3

İş Analizi ve Tasarımı

 

4

İnsan Kaynakları Planlaması

 

5

Başvuruları Toplama ve Seçim

 

6

Eğitim ve Geliştirme

 

7

Mülakat Teknikleri

 

8

Ara Sınav

 

9

Kariyer Planlaması

 

10

İs Değerleme

 

11

Performans Değerleme

 

12

Ücret Yönetimi

 

13

Ek Ödemelerin Belirlenmesi

 

14

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

 

15

Tekrar

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Human Resources Management, Dessler Ed.13

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Ödev

1

25

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

 

100

 
 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

 

X

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

 

X

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

X

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

 

X

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

 

X

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

111

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,44

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4