Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 303
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, liderler ve liderlik kavramlarını, liderler ve yöneticiler arasındaki temel farkları, liderlerin özelliklerini, liderlerin güç kaynaklarını, temel liderliği, liderlerin kişiliklerini özellikleri ile ilişkili çalışmaları öğrencilere aktarmaktır. 

Dersin İçeriği: 

Bu ders, değişen iktisadi konjonktüre uygun nitelikli, değişimin esas olduğu hiper rekabet ortamında görev alacak liderlerin gelişimine yönelik teorik bilgilerin aktarımıdır. Rekabetçi ortamda çıkabilecek sorunlar ile baş edebilmek, yeni çözüm arayışı liderlik paradigmalarında değişimi beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte, teknolojik yenilik demografik faktörlerin hızlı değişimi ve artan yaşam süresi, yöneticiler kadar liderler için de daha fazla belirsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle, bu dersin amacı, öğrencileri geleceğin yeni bir lideri olarak hazırlamak, küresel pazarın yukarıda belirtilen karmaşıklıklarına ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine destek sağlayacak bilgilerin aktarımıdır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 

İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.

1,2 1,2,3,12 A,B,C
İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. 3,4,5,6,7 1,2,3,12 A,B,C
Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir. 9,10 1,2,3,12 A,B,C
Etik ve iş gücü çeşitliliğinin önemini anlar 11,12 1,2,3,12 A,B,C
       
Örgütlerin dış ve iç çevresini analiz eder 13,14 1,2,3,12 A,B,C
Fikirleri ve argümanları sistematik olarak değerlendirmek için liderlik kuramlarını farklı bakış açılarından analiz eder 9,11,13 1,2,3,12 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İlgili üniteler
2 Liderlik Kavramına Giriş İlgili üniteler
3 Özellikler, Davranış ve İlişkisel Liderlik Kuramları-1 İlgili üniteler
4 Özellikler, Davranış ve İlişkisel Liderlik Kuramları-1 İlgili üniteler
5 Durumsal Liderlik Kuramları- Dönüşümcü Liderlik İlgili üniteler
6 Durumsal Liderlik Kuramları- Etkileşimci Liderlik ve Kapsamlı Liderlik Modeli İlgili üniteler
7 Modern Liderlik Kuramları İlgili üniteler
8 Motivasyon Kuramları ve Güçlendirme İlgili üniteler
9 Takımları Yönetme İlgili üniteler
10 Liderlik- Güç ve Etki İlgili üniteler Harvard Business School Publishing Vaka Çalışması
11 Liderlik- Çeşitlilik Yaklaşımları İlgili üniteler
12 Kültür ve Değerleri Şekillendirmek İlgili üniteler ve Harvard Business School Publishing Vaka Çalışması
13 Değişim Yönetimi İlgili üniteler
14 Vizyon Yaratma ve Stratejik Yaklaşım İlgili üniteler

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu S.P.

Richard L. Daft, Patricia G. Lane. The Leadership Experience(2018). Cengage Learning, Boston, MA, USA.

Diğer Kaynaklar Destek Kaynaklar (Harvard Business School Publishing), makaleler ve internet kaynakları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Konularla ilgili vakalar ve makaleler
Ödevler Vaka Analizleri
Sınavlar Ara sınav, Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Vaka 2 20
Katılım 1 10
Dönem Sonu Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         *
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         *
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       *  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        *  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         *
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       *  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         *
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.       *  
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         *
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.         *

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Quiz        2 13 26
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri