• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 343
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İşletme finansının temel prensipleri, kavramları ve süreçleri hakkında yeterli bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Finansal analiz, finansal planlama yapabilme ve rasyonel karar verebilme konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Aşağıda verilmiş olan içerik kurumsal finansman dersinin temeli teşkil etmektedir.
Dersin İçeriği: 

İşletme finansmanına giriş; finansal karar verme; kurumsal fon kaynakları; fon akışı; kurumsal durum talepleri, bono değerleme; süre; hisse değerleme; risk ve geri dönüş; protföy teorisi; sermaye varlığı fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli; etkin sermaye piyasaları; sermaye yapısı; Modigliani ve Miller sermaye yapı teoremleri; sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalaması; yatırım kararı kuralları; anapara bütçelemesi ve değerleme; geri ödeme dönemi; net bugünkü değer; iç getiri oranı; sermaye bütçeleme; kar dağıtım politikası.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İşletme Finansmanın genel değerlendirmesi; Tahvil ve hisse senedinin ayrıntılı analizi, ve değerlendirmesini açıklar,

1, 3

1,2,3,4

1,2,3

Paranın zaman değeri, ve sermaye bütçelemesini bilir,

1,16

1,2,3,4

1,2,3

Risk ve kazanç; Portfoy yönetimini açıklar,

18

1,2,3,4

1,2,3

Sermaye maliyeti; optimum sermaye yapısı ve kaldıraç yönetimini bilir,

18

1,2,3,4

1,2,3

Temettü politikalarını açıklar,

16,18

1,2,3,4

1,2,3

İşletme sermayesi yönetimi. Finansal Politikaları bilir.

18

1,2,3,4

 1,2,3

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İşletme finansmanının genel bir değerlendirmesi, Stratejik planlama ve finansal performans, Paranın zaman değeri, Finansal raporlar ve analizi,

Ders, Ödevler

2

Sermaye bütçelemesi,

Ders, Ödevler

3

Sermaye bütçelemesi

Ders, Ödevler

4

Sermaye bütçelemesi

Ders, Ödevler

5

Risk ve kazanç

Ders, Ödevler

6

Risk ve kazanç

Ders, Ödevler

7

1: vize sınavı

2: Sermaye tahsisi kavramı, Finansal kurumlar ve pazarlar, Davranışsal finansman, Faiz oranının ayrıntılı analizleri

Ders, Ödevler

8

Tahvil ve hisses senetleri değerlendirmesi, Sermaye maliyeti

Ders, Ödevler

9

Tahvil ve hisses senetleri değerlendirmesi, Sermaye maliyeti

Ders, Ödevler

10

Optimum sermaye yapısı ve kaldıraç, Temettü politikası, İşletme Sermayesi yönetimi, Finansal planlama

Ders, Ödevler

11

Optimum sermaye yapısı ve kaldıraç, Temettü politikası, İşletme Sermayesi yönetimi, Finansal planlama

Ders, Ödevler

12

Optimum sermaye yapısı ve kaldıraç, Temettü politikası, İşletme Sermayesi yönetimi, Finansal planlama

Ders, Ödevler

13

Özel konular: Türev piyasa ve ürünleri, Hibrid finans enstrümanları, Birleşme ve satın almalar

Ders, Ödevler

14

Final Sınavı   

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 Brigham and Houston: Fundamentals of Financial Management

Diğer Kaynaklar

Öğretim Üyesi ders kitabına Ek olarak ilgili materyali öğrencilere dağıtmaktadır.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.

Ödevler

Konulara ilişkin ayrı ödevler

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

2

20%

Ara Ödev

1

20%

Final Ödevi

 

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi , disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

X

   

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

     

X

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

   

X

   

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

   

X

   

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

     

X

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birikimdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.

   

X

   

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

   

X

   

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

   

 

X

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

   

 

X

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

   

X

   

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

     

X

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

X

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

   

X

   

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

X

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

 

X

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

 

X

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

 

 

 

Ödev

 

 

 

Ara Ödev

 

 

 

Final Ödevi

 

 

 

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

 

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

 

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6