• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 243
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, temel muhasebe döngülerinin temellerini öğrenciye aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

Günlük faaliyet kayıtlarının ve dönem sonlarında düzeltme kayıtlarının tutulması; gelir tablosu ve bilanço düzenlemeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Defter kaydı tutulması hakkında bilgi sahibi olunması 1 1,2,3 A,B
2)  Finansal tabloların nasıl hazırlanacağının öğrenilmesi 1,3 1,2,3 A,B
3)  Ürün ve hizmet şirketlerinde gerçekleşen muhasebe işlemleri 1,3 1,2,3 A,B
4) Envanter ve envanter değerlendirme sistemleri 1,3 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Muhasebe Eşitliği  
2 Muhasebe Kavramı ve Prensipleri  
3 Muhasebe Döngüsü  
4 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe  
5 Nakit İşlemler,  ve  Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi  
6 Stokların Muhasebeleştirilmesi  
7 Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları  
8 Ara Sınav  
9 Satışlar, Satış İadeleri, Satış İskontoları  
10 Satışların Maliyeti  
11 Stoklar  
12 Duran Varlıklar  
13 Karlılık Analizler  
14 Sınav  

 

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Principles of Accounting (19th Edition) Wild, Shaw, Chiappetta
 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Ödevler Konulara ilişkin ayrı ödevler
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   X        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.     X      
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.     X      
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.     X      
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir..       X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       X    
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     164
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.56
Dersin AKTS Kredisi     7