Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 214
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencilere kurumlarda etkin ve başarılı finansal kararlar vermek için gerekli temel kavramları, metodları ve teknik araçları tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Derste işlenen başlıca konular şöyledir: finansal yönetime genel bakış; finansal  tablolar ve varlıklardan yaratılan kaynaklar; finansal planlama ve finansal tabloların analizi; paranın zaman değeri; piyasalar; menkul kıymetlerin değerlemesi; faizler ve faizleri etkileyen faktörler; etkin piyasalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev,D: Proje, E: Labarotuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Kurumların etkin finansman ve yatırım kararları verirken ihtiyaç duyduğu temel finansal kavramları ve metodları iyi derece anlamış olmak.
 

 

 

 

 

1,2,3,5

1,2,3  

A, C

 

  1. Derste öğrenilen kavram ve teknikleri gerçek kurumsal finans kararları verirken uygulayabilmek.
 

 

 

 

1,2,3,5,8

1,2,3 A, C, D
  1. Finansal planlama prosedürleri ve büyüme için ihtiyaç duyulan kaynakların belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak..
 

 

 

 

1,5

 

1,2,3 A, C
  1. Paranın zaman değeri ile ilgili metodları gerçek yaşam problemlerini çözmede kullanabilmek.
 

 

 

1,2,5,8

1,2,3 A, C, E
  1. Finansal varlıkların değerlemesini yapabilmek.
 

1,2,5

1,2,3 A, C, E
       
       

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Yönetime Genel Bakış Ders Kitabı 1. Bölüm
2 Finansal Tablolar ve Varlıklardan Yaratılan Kaynaklar Ders Kitabı 2. Bölüm
3 Finansal Tabloların Analizi Ders Kitabı 2. Bölüm
4 Finansal Planlama Ders Kitabı 2. Bölüm
5 Finansal Planlama Ders Notları
6 Paranın zaman değeri Ders Kitabı 3. Bölüm
7 Gelecekteki Kaynakların ve Ödemelerin Değerlemesi Ders Kitabı 4. Bölüm
8 Gelecekteki Kaynakların ve Ödemelerin Değerlemesi Ders Kitabı 4. Bölüm
9 Ara Sınav Ders Kitabı 1. - 4. Bölümler
10 Faizler ve Tahvil Değerleme Ders Kitabı 5. ve 6.Bölüm
11 Faizler ve Tahvil Değerleme Ders Kitabı 5. ve 6.Bölüm
12 Piyasalar ve Hisse Senedi Değerleme Ders Kitabı 7. Bölüm
13 Piyasalar ve Hisse Senedi Değerleme Ders Kitabı 7. Bölüm
14 Dönem Sonu Aktivitileri Proje/Ödev Yönergesi
15 Final sınavı Tüm Konular
     

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Berk, DeMarzo, Harford (2020). Fundamentals of Corporate Finance, Global Edition, 4th Edition, Pearson
Diğer Kaynaklar Ders websitesi, ders notları, finansal piyasalar laboratuvarı, finansal hesap makinesi, online kaynaklar, excel tipi yazılım programı.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders notları ve ev ödevleri için yönerge ve ekstra örnekler
Ödevler Ev ödevleri
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 5 40
Dönem Projesi 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   X        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   X        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.     X      
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.     X      
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.     X      
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir..       X    
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.       X    
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 5+1(Proje) (5+10) 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

3