Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 345
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı öğrencilere maliyet muhasebesi anlayışını kazandırmaktır.

 

Dersin İçeriği: 

Maliyet, MHK Analizi, Değişken Maliyetleme, Farklı Maliyetlendirme Türleri – Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyeti

 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: ders anlatımı, 2: örnek vakalar 3: problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Maliyet-Hacim-Kar Analizi
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Bütçeleme
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Diğer Konular
1,2,3,5 1,2,3 1,2

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Kavramı Ders kitabı ve verilen problemler
2 Maliyet Kavramı //
3 Tam Maliyet //
4 Tam Maliyet //
5 Değişken Maliyetleme //
6 Değişken Maliyetleme //
7 Vize Sınavı //
8 Sipariş Maliyet Sistemi //
9 Sipariş Maliyet Sistemi //
10 Sipariş Maliyet Sistemi //
11 Safha Maliyeti //
12 Safha Maliyeti //
13 Safha Maliyeti //
14 Genel Tekrar //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Managerial Accounting - Garrison
Diğer Kaynaklar Problemler / Paylaşılan Örnekler

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Paylaşılan problem ve alıştırmalar
Ödevler Problemler
Sınavlar Sınıf Çalışması / Kısa Sınav / Ara-Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Kısa Sınavlar 2 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 3 36
Vize Sınavı (kısa sınavlar dahil) 4 15 60
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     169
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,76
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

3