Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 312
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Uluslararası finansal kavramlarla tanıştırmak, uluslararası para ve yatırım sistemlerinin analiz edilmesi ve finansal konuları küresel çerçevede incelemek hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: 

Uluslararası finansın temel konuları; uluslararası finansın kurumsal geçmişi; uluslararası ödeme mekanizmaları; ödemeler dengesi, uluslararası para ve bono pazarları; kur rejimleri; ileri dönem kurlar; türev pazarları;gelecek pazarları; future sözleşmeleri ile riski azaltma; future fiyatlarında Pazar işaretmeleetkisi; swap pazarları; kur swapları; çapraz kur swapları; opsiyonlarla uluslararası finans pazarlarında spekülasyon; çift yönlü opsiyon fiyatlaması; Black-Scholes opsiyon fiyatlaması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Uluslararası finans terminolojisine hakim olmak

1, 3,4

1,2,3

A,B,C

2)Kur politikaları ve belirleyicilerini anlayabilmek

 

1,2,3

 

1,2,3

 

A,B,C

3)Uluslararası sermaye ve para piyasalarını açıklar.

 

1,2,4

 

1,2,3

 

A,B,C

4)Uluslararası finans sisteminin temel dinamiklerine hakim olmak

 

1,2

 

1,2,3

 

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Uluslararası finansa giriş

 

2

Uluslararası finansal sistem

 

3

Uluslararası finansal sistem

 

4

Uluslararası finansal sistem

 

5

Uluslararası para piyasaları

 

6

Uluslararası para piyasaları

 

7

Ara Sınav

 

8

Ödemeler bilançosu

 

9

 Temel parite koşulları

 

10

Temel parite koşulları

 

11

Uluslararası Yatırım ve Finansman Politikaları

 

12

Uluslararası Yatırım ve Finansman Politikaları

 

13

Doğrudan yabancı yatırımlar, Dolaylı yabancı yatırımlar

 

14

Final Sınavı

 
 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Alan C. Shapiro, Multinational Financial Management, John Wiley & Sons, Inc. (2010)

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

 

X

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

 

X

 

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

 
 
Hiçbiri