Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 316
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Finansal kurumların varlığı ve temel dinamiklerinin analiz edilmesi, finansal kurumlar hakkında yeterli kavramsal ve sayısal bilgilerin sunulması.

Dersin İçeriği: 

Mali piyasalar ve mali kurumlara genel bakış; mali piyasa ve kurumların küreselleşmesi; faiz oranın belirlenmesi; Loanable Fon Teorisi; faiz oranının dönemsel yapısı; merkez bankaları; ABD Merkez Bankası Sistemi; ABD Merkez Bankası Sisteminin yapısı; para politikası araçları; parasal araçların çeşitli ekonomik değişkenler üzerinde etkileri; para arzına karşılık faiz oranlarının hedeflenmesi; uluslararası para politikaları ve stratejileri; para piyasalarının tanımlanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Finansal sistemin kurumlarını ve mekanizmasının kavranması

1, 3

1,2,3

A,B,D

2)Finansal kurumların  analiz tekniklerini kavrama

1,2,3

1,2,3

A,B,D

3)Finansal kurumların temel dinamikleri

1,2

1,2,3

A,B,D

4)Finansal kurumlarda yönetim tekniklerinin incelenmesi

1,2,3

1,2,3

A,B,D

5)Risk türleri ve ölçülmesi ve yönetimi

1,2

1,2,3

A,B,D

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Para Ekonomisi

 

2

Finansal Sistemin Temel Dinamikleri

 

3

Sermaye Piyasası Kurumları

 

4

Sermaye piyasası araçları

 

5

Para piyasası araçları

 

6

Faiz sisteminin temelleri

 

7

Ara sınav

 

8

Bankacılık sistemi

 

9

Aktif-Pasif Yönetimi

 

10

Sermaye Piyasası Kurumları

 

11

Sermaye piyasası araçları

 

12

Para piyasası araçları

 

13

Kredi derecelendirme şirketleri

 

14

Final Sınavı

 
 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı ve/veya Kaynakları

Miskhin, Frederic, Financial Markets, Institutions, and Money

 
 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

 

 

X

 

 

 

2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

 

X

 

 

 

 

3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

X

 

 

 

 

 

4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

 

 

X

 

 

 

5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

 

 

X

 

 

 

6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

X

 

 

 

 

 

7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

X

 

 

 

 

 

8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

 

X

 

 

 

 
 
 
4