Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 363
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencileri marka yönetiminin içerdiği konseptler, analizler, ve aktiviteler hakkında bilgilendirmek ve sorunları farketmek, çözmek konusunda  uygulama olanağı sağlamaktır. Bu sebepele ders şirketlerin marka yönetimi konusunda karşılaştığı ana konuları kapsamaktadır. Marka yönetiminde strateji oluştururken kullanılan terminoloji, dikkate alınan hususların üzerinden geçilmesinin yanında öğrencilere gerekli olan teoriler, modeller hakkında bilgi verilmekte ve bu bilgileri uygulayacakları bir ortam sağlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: 

Marka Yönetimi, Reklam, Ürün Geliştirme, Dağıtım, Fiyatlandırma, Ticaret ve Tüketici Promosyonları, Konumlandırma, Farklılaştırma, Marka Karlılığı, Tüketici Trendleri, Pazarlama Planı, Yaratıcı Strateji Özeti vb kavramlar hakkında öğrenciler eğitilmektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güçlü marka nasıl oluşturulur 2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C
Marka pazarlama planı 2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C
Ürün ve Marka Portföyü nasıl oluşturulur? 2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,4,5 A

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık  
1 Marka Yönetimine Giriş -Tanımlar İlgili Bölüm  
2 Markalaşmanın amacı ve güçlü markaların özellikleri İlgili Bölüm  
3 Farklılaştırma ve pazar analizi İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
4 Farklılaştırma ve pazar analizi İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
5 Marka elemanlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
6 Marka elemenlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi  İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
7 Marka elemenlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi  İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
8 Marka elemenlarının oluşturulması ve değerlendirilmesi  İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
9 Pazarlama karmasının oluşturulması İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
10 Pazarlama karmasının oluşturulması İlgili Bölüm  
11 Marka performansının ölçülmesi İlgili Bölüm  
12 Çoklu marka yönetimi, marka yayma stratejileri İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
1 Çoklu marka yönetimi, marka yayma stratejileri İlgili Bölüm ve HBR makaleleri  
2 Uluslararası marka yönetimi İlgili Bölüm  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Strategic Brand Management, 5th edition, Kevin Lane Keller, Prentice-Hall.
Diğer Kaynaklar HBR makaleleri

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Power point sunumlar
Ödevler Güçlü bir marka yaratılması ve değerlendirilmesi
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize sınavı 1 20
Dönem ödevi ve sunumu 1 30
Derse katılım 1 20
Final 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı   70
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.     X    
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.         X
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.         X
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.         X
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.     X    
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         X
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.     X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Dönem ödevi ve sunumu 1 40 40
Vize Sınavı 1 30 30
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     244
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,76
Dersin AKTS Kredisi     10

 

 

4