• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 481
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Projelerin insansal ve kurumsal yanlarına özel önem vererek proje yönetmek, eğer hedeflerini başarmak istiyorlarsa, hem kamu kurumları, hem de özel şirketler için önemlidir. Bu derste, hedefe yönelik proje yönetimi yöntemini kullanacağız. Merkezi odaklanması, ilgililer arasında anlamayı geliştirme, katılım ve taahhüt olan bu yöntem, başarılı ve devam eden değişikliği yönetmekte anahtar bileşendir.
Dersin İçeriği: 

Ağ planı kavramının geliştirilmesi, PERT, CPM, proje nitelikleri, proje yönetiminde görünmez tehlikeler, zaman tahmini, zaman-maliyet çelişkisi, proje planlamada olasılık ve maliyet, amaç dökümü yapısı, proje kültürü, planlama aşamaları, düzenleme, detaylı planlama ve detaylı organizasyon, proje kontrol, proje çalışmasında kalite.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2. Ödev 3. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Proje yönetimi ile ilgili kavramları inceler.

3,17,18

1,2,3

1,2,3

Proje yönetiminin birbirinden farklı boyutlarını tartışır.

3,17,18

1,2,3

1,2,3

Projeleri planlar, düzenler, uygular, kontrol eder.

3,17,18

1,2,3

1,2,3

Yaptığı bir çalışmanın sunumunu yapabilir.

8

2,3

3

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş/Projeler

 

2

Ağ planı kavramının geliştirilmesi, PERT, CPM

 

3

Ağ planı kavramının geliştirilmesi, PERT, CPM

 

4

Proje nitelikleri

 

5

Proje yönetiminde görünmez tehlikeler

 

6

Zaman tahmini, zaman-maliyet çelişkisi

 

7

Proje planlamada olasılık ve maliyet

 

8

Amaç dökümü yapısı

 

9

Proje kültürü

 

10

Planlama aşamaları, düzenleme

 

11

Detaylı planlama ve detaylı organizasyon

 

12

Proje kontrol

 

13

Proje çalışmasında kalite   

 

14

Proje Sunumları

 

15

Proje Sunumları

 

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

E. S. Andersen, K. V. Grude, T. Haug, Goal Directed Project Management, Coopers & Lybrand and Kogan Page Ltd., 2. Edition, London, 1995.                                               

ISBN 0 7494 1389 1

Diğer Kaynaklar

Akademik makaleler

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Makaleler

Ödevler

Literatür taraması, proje, ödev

Sınavlar

Bir final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Sunumlar

2

10 (Herbiri 5)

Literatür Taraması

1

10

Ödev

1

10

Proje

1

10

Tartışmaya Katılım

1

10

Toplam

 

50

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimi, disiplin ve sorumluluğa sahip olur, ve konu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve/veya proje raporu hazırlayabilir.

 

 

X

 

 

2

İşletmelerde takım ve proje çalışmalarına etkin katkı sağlayabildiğini, gereken sorumluluğu alabildiğini ve liderlik rolünü üstlenmeye yatkın olduğunu gösterebilir.

 

X

 

 

 

3

Kurum ve örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik veya performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapılabilir.

 

 

 

X

 

4

Hızla değişen iş küresel koşullarda işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallarda (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

X

 

 

 

 

5

 Eleştirel bakış açısına sahip olduğunu, kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

7

İşletme bilim dalındaki ve yoğunlaştığı alt alanlardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) küresel dinamikleri anlayabilecek, takip edebilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

8

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, genel işletme bilim alanında ve yoğunlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgi ve deneyimini başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak, açık ve net bir şekilde Türkçe ve/veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir ve paylaşabilir.

 

 

X

 

 

9

Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal ve profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir.

 

 

 

 

 

10

İşletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

X

 

 

 

 

11

İş etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına hakim olur, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir ve bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemli olduğunu anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

12

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

13

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

14

Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

 

 

 

 

 

15

İşletme bilim alanı ve uzmanlık dalları (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) ile ilgili çağdaş kavram, teori ve modelleri, alan bilgisini sürekli geliştirmek için gerekli kaynaklara nasıl ulaşacağını ve alanının tarihsel gelişimini bilir, alanı ile ilgili konularda problem çözmek, analiz ve araştırma yapmak için alana özgü araştırma yöntemleri kullanabilir.

 

X

 

 

 

16

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik, ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olduğunu gösterebilir.

 

 

 

 

 

17

Analitik düşünce yapısına sahip olduğunu ve işletme bilim alanında ve uzmanlık dallarında (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) edindiği ileri düzeydeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanabildiğini gösterebilir.

 

 

X

 

 

18

Edindiği kuramsal, olgusal ve araştırma yöntemleri bilgileri ile nicel ve nitel verileri değerlendirebilir, yorumlayabilir, sorunları tanımlayabilir, veri analizi yapabilir, ve sonuçları değerlendirerek çözümler üretebilir.

 

 

X

 

 

19

Örgüte / kuruma ilişkin eleştirel düşünebilir, işletme bilim alanında ve uzmanlaştığı alt dallardaki (yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, sayısal yöntemler, üretim ve pazarlama) bilgilerini diğer alanlardan gelen bilgilerle ilişkilendirebilir, bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgileri oluşturabilir, ve disiplinlerarası etkileşimi anladığını gösterebilir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Sunum Hazırlığı

2

6

12

Literatür Taraması

1

8

8

Proje Raporu

1

20

20

Ödev

1

8

8

Final Sınavı

1

10

10

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

154

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6