Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 486
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, yeniliği yönetebilme becerilerini öğrenciye kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Stratejik ve operasyonel seviyede yenilik yönetiminde önemli unsurlar ve gerekli beceriler edinmek, dünyanın öndegelen şirketlerinden gerçek örneklere ve tecrübelere dayalı değişik yaklaşımlar öğrenmek

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru-Cevap 3. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2. Ödev 3. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri
Yenilik yönetiminin önemini kavrar. 2,3 1,2,3
Yenilik yönetiminde gereken becerileri öğrenir. 2,3,4,7 1,2,3
Yaptığı bir çalışmanın sunumunu yapabilir. 3,9,10 2,3

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yenilik Yönetimi: Giriş Ünite 1
2 Ekonomi ve Piyasa Adaptasyonu Ünite 2
3 Firma içinde Yenilik Yönetimi Ünite 3
4 Yenilik ve Operasyon Yönetimi Ünite 4
5 Fikri Mülkiyet Yönetimi Ünite 5
6 Kurumsal Bilgi Yönetimi Ünite 6
7 Genel Tekrar  
8 Ara Sınav  
9 Stratejik İttifaklar ve Ağlar Ünite 7
10 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi Ünite 8
11 Açık Yenilik ve Teknoloji Transferi Ünite 9
12 Yeni Hizmet Yeniliği Ünite 14
13 Genel Tekrar  
14 Proje Sunumları  
15 Proje Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Trott, P., Innovation Management and New Product Development, 4th Ed.,  2008, Prentice-Hall.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Ödev, proje
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ödev 1 10
Proje 1 10
Sunum 1 10
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.     X    
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.          X
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.     X    
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.     X    
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 10 10
Proje ve Sunum Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.84
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri