Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere muhasebe döngüsüyle ilgili temel bilgileri aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi,düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktiviteler. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama. 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: ders anlatımı, 2: örnek vakalar 3: problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Kayıt tutma
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Finansal tabloların hazırlanması
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Hizmet ve ticaret işletmelerinin muhasebesi
1,2,3,5 1,2,3 1,2

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebe Kavram ve Prensipleri Ders kitabı ve verilen problemler
2 Temel Muhasebe Denklemi //
3 Temel Muhasebe Denklemi //
4 Ticari İşlemlerin Kaydı //
5 Ticari İşlemlerin Kaydı //
6 Ticari İşlemlerin Kaydı //
7 İşletme Karının Belirlenmesi / Düzeltme Kayıtları //
8 İşletme Karının Belirlenmesi / Düzeltme Kayıtları //
9 İşletme Karının Belirlenmesi / Düzeltme Kayıtları //
10 Kapanış İşlemleri //
11 Ticaret İşletmelerinin Faaliyetleri //
12 Ticaret İşletmelerinin Faaliyetleri //
13 Ticaret İşletmelerinin Faaliyetleri //
14 Genel Tekrar //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu B. Needles, H. Anderson, M. Powers, S. Mills

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

Wild, Shaw & Chiappetta

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

Williams, Haka, Bettner & Carcello

FINANCIAL ACCOUNTING

Weygandt, Kimmel & Kieso

FINANCIAL ACCOUNTING

 

Diğer Kaynaklar Finansal Muhasebe alanında yazılmış her türlü kitap

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Paylaşılan problem ve alıştırmalar
Ödevler Problemler
Sınavlar Sınıf Çalışması / Kısa Sınav / Ara-Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Kısa Sınavlar 2 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Vize Sınavı (kısa sınavlar dahil) 3 10 30
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2