Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 245
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı öğrencilere finansal tabloları anlama ve analiz etme becerisi kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Bilanço, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Finansal tablolar analizi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4:Pratik 9: Simulasyon 12: Vaka Analizi 14: Kişisel Çalışma 15: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Finansal tabloların hazırlanması
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Bazı Finansal Tablo Kalemlerinin Ölçümü
1,2,3,5 1,2,3 1,2
  1. Finansal Tablolar Analizi
1,2,3,5 1,2,3 1,2

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Muhasebeye Giriş Ders kitabı ve verilen problemler
2 Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu //
3 Finansal Varlıklar //
4 Ticari Alacaklar //
5 Stoklar //
6 Maddi ve Maddi Olmayan Duran varlıklar //
7 Yabancı Kaynaklar //
8 Diğer Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları //
9 Özkaynak Değişim Tablosu //
10 Nakit Akış Tablosu //
11 Nakit Akış Tablosu //
12 Finansal Tablolar Analizi //
13 Finansal Tablolar Analizi //
14 Genel Tekrar //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu B. Needles, H. Anderson, M. Powers, S. Mills

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

Wild, Shaw & Chiappetta

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

Williams, Haka, Bettner & Carcello

FINANCIAL ACCOUNTING

Weygandt, Kimmel & Kieso

FINANCIAL ACCOUNTING

 

Diğer Kaynaklar Finansal Muhasebe alanında yazılmış her türlü kitap

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Paylaşılan problem ve alıştırmalar
Ödevler Problemler
Sınavlar Sınıf Çalışması / Kısa Sınav / Ara-Sınav / Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 30
Kısa Sınavlar 2 20
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.   X      
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Vize Sınavı (kısa sınavlar dahil) 3 10 30
Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,08
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

2