Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 389
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dijital dönüşüm ve dijital dönüşümü oluşturan faktörler hakkında bilgilendirmek, başta endüstri 4.0 olmak üzere dijital dönüşüm sürecinin, işletme yönetim ve organizasyonlarına etkisi hakkında farkındalık sağlamak, dijital dönüşüm kapsamındaki yeni teknolojileri ve trendleri anlatmak ve işletmelerde kurumsal performans açısından sürdürülebilir dijital dönüşüm kültürü için kritik noktaları aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. Dijital Dönüşüm kavramı, Dijital Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve Dijital Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin Dijital Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, Dijital Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri),Dijital Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, Dijital Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve Dijital Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Soru-Cevap Yöntemi, 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dijital dönüşümü etkileyen faktörler ve dijital dönüşümün önündeki engellerin tespiti 2,3 1,2,3 A,B,C,D
Dijital dönüşüm metodolojilerinin anlaşılması 2,3 1,2,3 A,B,C,D
Yeni teknolojilerin gelişimi ve teknoloji trendlerin yorumlanması 4,5 1,2,3 A,B,C,D
İş hayatının geleceği ve dijital dönüşüm trendleri ile ilgili öngörüsü 8,10 1,2,3 A,B,C,D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Dönüşüm Temelleri İlgili ünite ve makaleler
2 Dijital Çağda İş Modellerini Yeniden Düşünmek İlgili ünite ve makaleler
3 Verinin Yeni Para Birimi Olarak Rolü İlgili ünite ve makaleler
4 Platformların ve Ekosistemlerin Gücü İlgili ünite ve makaleler
5 Müşteri Odaklı Dijital Stratejiler İlgili ünite ve makaleler
6 Dijital Dönüşümde İnovasyonun Rolü İlgili ünite ve makaleler
7 Dijital Dünyada Fırsatlar ve Zorluklarla Başa Çıkmak İlgili ünite ve makaleler
8 Dijital Dünyada Siber Güvenlik ve Veri Gizliliği İlgili ünite ve makaleler
9 Dijital Dönüşüm Projeleri ve Değişim Yönetimi İlgili ünite ve makaleler
10 İş Dönüşümünde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmenin Rolü İlgili ünite ve makaleler
11 Dijital İnisiyatiflerin Ölçeklendirilmesi: En İyi Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları İlgili ünite ve makaleler
12 Dijitalin Geleceği: Yeni Eğilimler ve Teknolojiler İlgili ünite ve makaleler
13 Dijital Dönüşüm Başarısını Ölçme ve Değerlendirme İlgili ünite ve makaleler
14 Dijital Dönüşüm Yol Haritasını Oluşturma İlgili ünite ve makaleler

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu The Digital Matrix: New Rules for Business Transformation Through Technology, Venkat Venkatraman
Diğer Kaynaklar Makale ve Vaka Çalışmaları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Makale ve Vaka Çalışmaları
Ödevler Ödev, Proje Raporu ve Sunumu
Sınavlar Vize, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Proje ve Sunumu 1 40
Vize Sınavı 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.         X
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     X    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.        X  
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.     X    
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.   X      
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   X      
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 10 10
Proje ve Sunumu 1 20 20
Vize Sınavı 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.84
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri