Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 414
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrenciler dersin sonunda, toplam kalite yönetiminin (TKY) altında yatan felsefeyi anlayacaklar ve felsefenin kurucularına ait görüşleri yorumlayabileceklerdir. Öncellikle TKY’ne ait temel kavramları ve TKY araçlarını öğrenecekler, ayrıca yeniden yapılandırma, kıyaslamaya ve altı sigma gibi ileri düzey konularla ilişki kurabileceklerdir. Öğrenciler değişik sektörlerden firmalara ait uygulamalı TKY örneklerini görebilecek ve firma deneyimlerini inceleyeceklerdir.

Dersin İçeriği: 

Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe, toplam kalite yönetimi kavramı ve araçları, toplam kalite kavramının yeniden yapılanma (reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim konularına odaklanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım; 2. Soru-Cevap; 3. Tartışma; 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B:Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplam Kalite Yönetimine ait temel terminolojinin tanımlanması ve açıklanması 2,4,6,8 1,2,3 A,B,C
Klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetiminin ilişkisinin analiz edilmesi 3,5,8 1,2 A,B,C
Toplam kalite yönetimine ait araçların ve tekniklerinin uygulanması 6,7,8,10 1,2 A,B,C
TKY’nin hem ürün hem servis için uygulanmasını ve birbirinden farklarının tartışılması 5,7,8,9 1,2,3 A,B,C
Sürekli iyileştirme, altı sigma, yeniden yapılandırma ve kıyaslama konularına ilişkin bilgilenilmesi 4,8,10 1,2,12 A,B,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramına Giriş  
2 Toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişimi  
3 Kalite kontrol, kalite güvencesi, toplam kalite yönetimi (TKY)  
4 Müşteri Odaklılık  
5 Katılımcılık, Liderlik  
6 Kaliteyi etkileyen etmenler  
7 Ara Sınav  
8 Süreç Yönetimi  
9 Sürekli İyileştirme  
10 Takım Çalışması  
11 Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süresi  
12 Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği  
13 Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği  
14 Türkiye’de TKY Uygulamaları  
15 Vaka Çalışması  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dersin hocası tarafından paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından paylaşılacaktır.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Dersin hocası ve KalDer tarafından paylaşılacaktır.
Ödevler Vaka çalışmaları analiz ve sunumları
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev (Vaka Çalışmaları) 2 20
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım 16 10
Final Sınav 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.   X      
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     X    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.          X
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         X
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftasını içerecek şekilde: 16x Toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 2 5 10
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
       
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri