Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 416
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandıran ve performansı sürekli artırma olanağı sağlayan ISO 9001 revizyonunun önemini lisans öğrencilerinin anlamasını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: 

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç  yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların  sağlanması

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kalite Kavramları ve Prensipleri: Öğrenciler, kalite yönetiminin temel kavramlarını ve prensiplerini anlamalıdır. Kalite yönetimi yaklaşımları, süreçler ve kalite kontrol teknikleri hakkında geniş bilgi sahibi olmalıdır. 2,4,6,8 1,2,3 A, B, D
Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanması: Öğrenciler, farklı endüstrilerde kalite yönetim sistemlerinin nasıl uygulandığını öğrenmelidir. ISO 9001 gibi standartların gereksinimleri ve bu gereksinimlerin organizasyonlarda nasıl uygulandığı hakkında pratiğe dayalı bilgiye sahip olmalıdır. 3,5,8 1,2,3,12 A, B, D
Kalite Değerlendirme ve İyileştirme: Öğrenciler, kalite performansını değerlendirmek için kullanılan yöntemleri ve araçları anlamalıdır. Ayrıca, sürekli iyileştirme prensiplerini kavramalı ve uygulamalıdır. 6,7,8,10 1,2,3,12 A, B, D
Kalite Yönetimi Uygulama Becerileri: Öğrenciler, bir kalite yönetim sistemi oluşturma, uygulama ve yönetme becerilerini geliştirmelidir. Bu, iç denetimler yapma, belgelendirme süreçlerini yönetme ve kalite kültürünü organizasyon içinde yayma yeteneklerini içermelidir. 5,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

Kalite Kavramları ve Tarihçe

 

2

Standart ve standardizasyon

 

3

ISO 9000 Standartları Serisi

 

4 ISO 9001:2015 Standardına Geçiş Zaman Çizelgesi

 

5

Karşılaştırma Tablosu (ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015)

 

6

Kalite Yönetim Prensipleri

 
7

ISO 9001:2015 KYS Standardı şartları

 

8

Ana Başlıklar

 

9

Standart Maddeleri

 

10

Vize

 

11

Toplam Kalite Yönetimi

 

12

Belge Sahibi Firmalar Nasıl Hazırlanabilir?

 

13

Kalite Yönetim Sistemi’ni Yeni Kuracak Firmalar Nasıl Hazırlanabilir?

 

14

Örnek Olay Çalışması

 

15

Tekrar

 

16

Final

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

KalDer kaynakları ve vaka çalışmaları

Diğer Kaynaklar Dersin hocası tarafından paylaşılacaktır.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Dersin hocası ve KalDer tarafından paylaşılacaktır.
Ödevler Vaka çalışmalarının analiz ve sonucu
Sınavlar 1 Ara Sınav, 1 Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavı 1 30
Örnek Olaylar ve Projeler 2 20
Sınıf içi Katılım 16 10
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.   X      
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     X    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.          X
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         X
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftasını içerecek şekilde: 16x Toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Örnek Olaylar ve Projeler 2 5 10
Ara sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (Saat)     5.92
Ders AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri