Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 418
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öz değerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Ulusal Kalite Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarını EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramları, modelin kriterleri ve RADAR puanlama yöntemi hakkında bilgilendirmek.

Dersin İçeriği: 

Ders, grup çalışmaları ile vaka analizine dayanmaktadır. Hayali bir kuruluşa göre hazırlanmış başvuru ve geri besleme raporundan alınan alıntılar üzerinden Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR boyutlarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kuruluşların mükemmellik

yolunda ilerleyip

ilerlemediklerini ölçerek

yönetim sistemlerini

geliştirmeleri konusunda bilgi sahibidir

1,2,6,9 1,2,3 A, B, D
Kuruluşların kuvvetli yönlerini

ve iyileştirmeye açık alanlarını

görmelerini sağlayarak onları

çözümler üretmeleri konusunda

1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D
EFQM modelinin içeriğini bilir           1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D
EFQM mükemmellik aşamalarını bilir       1,4,6,9,10 1,2,3,12 A, B, D

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

Toplam Kaliteye Giriş (Kalite ve Toplam Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetiminin Önemi ve Faydaları)

 
2

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları

 

3

Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

 

4

Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri

 

5

Kalite Yönetim Modelleri, Ödülleri ve Ödül Değerlendirme Süreci

 

6

Vize

 

7

Şirketler Neden Günümüzde EFQM Mükemmellik Modeline Önem Veriyor?

 

8

Dünya Genelindeki EFQM Ağı

 

9

Mükemmelliğin Temel Kavramları

 
10

Model Kriterlerinin Tanımı

 

11

Mükemmellik Aşamaları

 

12

RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı

 

13

RADAR Alıştırmaları

 

14

Vaka Çalışması

 

15

Final

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

KalDer kaynakları vaka çalışmaları

Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders potları KalDer tarafında paylaşılacaktır
Ödevler Vaka çalışmalarının analiz ve sonucu
Sınavlar Sınıf içi yazılı sınavı

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavı 1 20
Örnek Olaylar ve Projeler 2 25
Sınıf içi Katılım 3 15
Final   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.   X      
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.     X    
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.          X
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.       X  
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     X    
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.         X
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.         X
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.       X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav 1 40 40
Kısa Sınav 1 40 20
Final 1 50 40
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri