• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 418
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öz değerlendirme çalışmalarını başlatmayı veya Ulusal Kalite Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almayı planlayan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarını EFQM Mükemmellik Modeli'nin temel kavramları, modelin kriterleri ve RADAR puanlama yöntemi hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği: 

Ders, grup çalışmaları ile vaka analizine dayanmaktadır. Hayali bir kuruluşa göre hazırlanmış başvuru ve geri besleme raporundan alınan alıntılar üzerinden Temel Kavramlar, Model Kriterleri ve RADAR boyutlarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kuruluşların mükemmellik

yolunda ilerleyip

ilerlemediklerini ölçerek

yönetim sistemlerini

geliştirmeleri konusunda bilgi sahibidir.

 

1,2,6,9 1,2,3 A, B, D
Kuruluşların kuvvetli yönlerini

ve iyileştirmeye açık alanlarını

görmelerini sağlayarak onları

çözümler üretmeleri konusunda geliştirir.

 

1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D
EFQM modelinin içeriğini bilir.           1,2,3,4,6,7,8,9 1,2,3,12 A, B, D
EFQM mükemmellik aşamalarını bilir.                   1,4,6,9,10 1,2,3,12 A, B, D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1

Toplam Kaliteye Giriş (Kalite ve Toplam Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetiminin Önemi ve Faydaları)

 
2

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları

 

3

Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

 

4

Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri

 

5

Kalite Yönetim Modelleri, Ödülleri ve Ödül Değerlendirme Süreci

 

6

Vize

 

7

Şirketler Neden Günümüzde EFQM Mükemmellik Modeline Önem Veriyor?

 

8

Dünya Genelindeki EFQM Ağı

 

9

Mükemmelliğin Temel Kavramları

 
10

Model Kriterlerinin Tanımı

 

11

Mükemmellik Aşamaları

 

12

RADAR-Değerlendirme ve Yönetim Aracı

 

13

RADAR Alıştırmaları

 

14

Vaka Çalışması

 

15

Final

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

KalDer kaynakları vaka çalışmaları

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders potları KalDer tarafında paylaşılacaktır
Ödevler Vaka çalışmalarının analiz ve sonucu
Sınavlar Sınıf içi yazılı sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavı 1 40
Örnek Olaylar ve Projeler 2 50
Sınıf içi Katılım 3 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıliçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir. X          
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X      
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X        
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.         X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.       X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.         X  
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.     X      
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.         X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav 1 40 40
Kısa Sınav 1 40 20
Final 1 50 40
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,08
Dersin AKTS Kredisi     6