Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HTR 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu tarihlerdeki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi görünümü konusunda gerekli alt yapı kazandırıldıktan sonra bütün bu alanlara ilişkin gelişmeler anlaşılacak, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi ilişkileri, Türkiye’nin 1923 yılından günümüze kadar aralıktaki gelişmeleri, sorunları, çözümleri, ulusal ve uluslararası konular ile bu konulara ilişkin Türkiye’nin rolü konusunda bilgi ve birikim, analiz yetisi kazandırılacaktır.

 

Dersin İçeriği: 

HTR 302 konuları siyasi alanda yapılan inkılaplardan başlayarak yeni Türkiye Cumhuriyetinin Lozan Anlaşmasından sonraki iç ve dış gelişmelerini inceler. Ayrıca, Atatürk sonrası Türk Dış Politikasını (İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeleri-Türkiye’nin Güvenlik paktlarına üyeliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri) sebep-sonuç ilişkisi bağlamında irdeler. 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Lozan Anlaşmasından sonra Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası sistemde yerini kavramak   1,2,3 A
2) Sosyal ve siyasi alanda yapılan inkılapları bilir.   1,2,3 A
3) Atatürk ilke ve İnkılaplarını öğrenir   1,2,3 A
4) Atatürk’ün dış politika anlayışını analiz eder.   1,2,3 A
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.   1,2,3 A
6) 21. Yüzyıl Türkiye’sinin durumunu kavrar.   1,2,3 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal İnkılaplara Karşı Tepkiler ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri  
2 İkinci Dünya Savaşı’ndan 21. Yüzyıla Türkiye’de Siyasal Yaşam, Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve İktidar Dönemi  
3 1960- 2002 arasında Türk Siyasi Yaşamı  
4 Laik Hukuk Sisteminin Kuruluşu  
5 Türkiye’de Anayasal Düzenin Evrimi  
6 Sosyal ve Kültürel Yaşam  
7 Cumhuriyet Döneminde Eğitim  
8 Vize Sınavı  
9 Atatürk Dönemi Milli Ekonomi Kurma Girişimleri  
10 Atatürk’ten sonra Türkiye Ekonomisi  
11 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası  
12 Atatürk’ten Sonra Türk Dış Politikası,İkinci Dünya Savaşı’nın Çıkışı ve İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi  
13 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Siyasetinde Yaşanan Gelişmeler, Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeleri  
14 Ulusal Güvenlik ve Türk İnkılabının Dayandığı Temel İlkeler   
15 Genel Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Diğer Kaynaklar Nutuk

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

1