Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 403
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Ders, iç denetimle ilgili temel bilgilerin öğretilmesini ve bir işletmenin iç kontrol süreçlerinin incelenerek öğrenilmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Denetim Süreç ve Uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: ders anlatımı, 2: örnek vakalar 3: problem çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. İç denetimin kapsamını, uygulama alanlarını ve amacını anlar.
1,2,3,5 1,2 1
  1. Kurumsal yönetim ilkelerini tanır.
1,2,3,5 1,2 1
  1. Risk yönetimi ve iç kontrol ile ilgili kavramları tanır.
1,2,3,5 1,2 1
  1. İç denetim fonksiyonlarını anlar.
1,2,3,5 1,2 1

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İç Denetime Giriş Ders notları
2 Kurumsal Yönetim //
3 Risk Yönetimi ve İç Kontrol //
4 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi //
5 İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (Devam) //
6 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci //
7 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci (devam) //
8 İç Denetim Uygulama İlkeleri - Raporlama //
9 İç Denetçiler İçin Örgütsel İletişim Becerileri //
10 Bilgi Teknolojileri Denetimi //
11 Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk //
12 Hile Riskleri ve Denetimi //
13 İç Denetimde Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme //
14 Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu (Kariyer yolunda ilerlerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve ÖZ GELECEK tasarımı) //

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Sunum Çıktıları
Diğer Kaynaklar İç Denetim konusunda yazılmış kitaplar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları / Konuşmacıların sunumları
Ödevler  
Sınavlar Ara-Sınav / Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı 1 50
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme fonksiyonlarına ilişkin tüm bilgileri tanımlayabilir.       X  
2 İşletme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.       X  
3 Kavram, düşünce ve vakaları bilimsel yöntemlerle açıklayabilir, nitel ve nicel verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.       X  
4 İş yaşamında çeşitli iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.      X    
5 Etik değerleri benimser ve uygulayabilir.       X  
6 Sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık anlayışıyla hareket edebilir.     X    
7 Edindiği bilgi ve becerileri, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X  
8 Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş güvenliği ve sürdürülebilirlik konularını yorumlayabilir.     X    
9 Takım içerisinde etkin olarak çalışabilir ve takımın başarısı için inisiyatif alabilir.   X      
10 Çeşitliliği yönetebilir ve savunabilir.   X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 48
Vize Sınavı 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü     146
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,84
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

Hiçbiri