Ana içeriğe atla
 • Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
ATD 326
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı uluslar arası işletme faaliyetleri ve iş çevreleri konusunda genel bilgiler vermektedir. 

Dersin İçeriği: 

Uluslararası işin teorisi ve tarihi, uluslararası iş ve kurumsal yenilik, sınır aşırı iş, uluslararası iş yapan örgütlerin özellikleri, gelişen yeni ekonomi, küreselleşme, uluslararası işin sosyo-ekonomik, politik ve kültürel çevresi, yabancı yatırımlar, bölgesel ekonomik birleşmeler, küresel strateji, yabancı pazarlara grime yöntemleri, küresel pazarlama ve küresel insan kaynakları yönetimi konularının incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler yurtdışında iş yapmanın mekaniğini sağlam bir anlayış ile öğrenmenin yanı sıra uluslararası iş yapan kuruluşların kendine has sorunları ve özelliklerini anlar. 1,2,4 1,2,3 A,B,C
2) Öğrenciler, yirmi birinci yüzyılda uluslararası işletmelerle ilintili olarak kapsamlı ve güncel bilgilerle donatılırken bunu da titiz, otoriter kuram ve anlamlı güncel analizler arasında denge sağlayarak elde eder. 1,2,4 1,2,3 A,B,C
3)Öğrenciler, gelecek senaryoları ve tartışmalar aracılığı ile

çağdaş uluslararası iş ve küreselleşme ile ilintili olarak dünyanın geleceği hakkında kendi hayal güçlerini meşgul ederler.

1,2,4 1,2,3 A,B,C
4 ) Sınıfta öğrendiklerini gerçek hayatta uygular.

 

1,2,4 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Oryantasyon
2 Küreselleşme ve Uluslarası İşletmeye Giriş, Bölüm 1

 

Uluslararası İşletme kavramının arka planı
3 Uluslararası İşletmelerde Kültürel Çevrenin Etkileri, Bölüm 2

 

 

Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları
4 Uluslararası İşletmelerde Politik ve Hukuki Çevrenin Etkileri, Bölüm 3

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler
5 Uluslararası İşletmelerde Ekonomik Çevrenin Etkileri, Bölüm 4

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler
6 Küreselleşme ve Toplum, Bölüm 5

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Karşılaştırmalı Çevresel Altyapıları ve Uygulamalı Örnekler
7 Ara Sınav  
8 Devletin Ticarete Etkisi, Bölüm 7

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorileri ve Vaka Analizi
9 Uluslararası Organizasyonlar, Bölüm 8

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır

 

Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorileri ve Vaka Analizi
10 Ülke Dışı Faaliyetler ve Uluslararası Yatırım Kararları

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi
11 Uluslararası İşletmelerde Pazarlama, Bölüm 16

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi
12 Uluslararası İşletmelerde  İnsan Kaynakları Yönetimi, Bölüm 20

Vaka Çalışması:

 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Çokuluslu İşletmelerde Küresel Strateji Geliştirme ve Vaka Analizi
13 Vaka Çalışmaları:
 • Vaka öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Vaka Analizleri
14 Ülke Analizi Sunumları

 

Sunumlar
15 Tekrar  
16 Final

 

Kapsamlı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu John D. Daniels and Lee H. Radebaugh, International Business: Environments and Operations, Latest Edition, Pearson.
Diğer Kaynaklar Ek okumalar ve / veya okuma listesi sınıfta dağıtılacak; örn. Konularla ilintili bildiriler, senaryolar, haber kupürleri, dergi makaleleri, vakalar.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Derste anlatılan tüm konularla ilgili slayt gösterisi; sınıfta tartışılan tüm kavramlarla ilgili ek okumalar (yukarıda).
Ödevler Beş (5) ödev.

Ülke Analizi (Grup olarak).

Vaka Analizi (Grup olarak).

Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Grup Vaka Analizi 1 40
Toplam   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Finalin Başarıya Oranı   45
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.       X    
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.       X    
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir. X          
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X          
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.   X        
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X        
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 8 8
Vaka Çalışmaları 5 5 25
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü     185
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,4
Dersin AKTS Kredisi     7

 

3