• Türkçe
  • English

Program Çıktılarının Program Öğretim Amaçlarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Program Öğretim Amaçları

Mezunlarımızın 95%’i eğitimini aldıkları bölüm ile ilgili bir meslekte çalışırlar.

Mezunlarımız kendi şirketlerini kurabilen ve yönetebilen girişimciler olurlar.

Mezunlarımız çalışmakta oldukları şirketlerde yönetici veya lider konumuna yükselirler.

PÇ1

İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.

2

3

3

PÇ2

Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.

3

3

3

PÇ3

Girişimcilik yeteneğini geliştirir.

3

3

3

PÇ4

Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir.

3

3

3

PÇ5

İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.

3

3

3

PÇ6

Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.

3

3

3

PÇ7

İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.

2

3

3

PÇ8

Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.

2

3

3