Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan kavramlarının ve birbiriyle ilgili konularını ele almak üzere kurgulanmıştır. Ders kentleşmenin değişik ölçeklerde ekonomi politiğini inceler ve özellikle çevre üzerindeki etkilerini inceler.

Dersin İçeriği: 

Bu ders kentleşmenin nedenlerini ve çevresel sonuçlarını  küresel ve yerel ölçeklerde değerlendirir. Aşırı kentleşme, mega kentleşme gibi sorunları onları yaratan yerel şartlarla birlikte ele alır. Ayrıca şehirlerin, toplulmsal hareketlerin ve kurumların çevresel sorunları ele almadaki rollerini inceler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kentleşmenin temel tartışmalarını, kavramlarını ve konularını anlamak 1,2,3,5 1,2,3 A,C
Küresel ölçekte sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin arasındaki ilişkeri anlamak 7,5,3 1,2,3 A,C
Çevresel sorunların ve çözümlerin değerlendirilmesinde deneyim kazanmak 3,4,5 1,2,3 A,C
Kentleşme ve çevre sorunlarına disiplinlerarası bilgi uygulayabilmek 5,3,4 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta   Ön Hazırlık
1 Derse Giriş   
2 Kentlerin tarihi  
3 Kentleşme- Tanımlar, Kavramlar, Konular   
4 Kentleşme Kuramları  
5 Türkiye’de Kentleşme  
6 Kent Hakkı  
7 Küresel Kent   
8 VİZE   
9 Kentte Çevre   
10 Çevrenin Durumu  
11 Çevre Politikası  
12 Çevre Hareketleri  
13 Küresel Çevre Sorunları  
14 İklim Politikası   
15 Tekrar   
16 FİNAL   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Fikret Adaman & Murat Arsel (2005) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development, Ashgate
Ruşen Keleş ( 2006) Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi
Diğer Kaynaklar İlhan Tekeli (2011) Kent Kentli Hakları Kentleşme ve Kentsel Dönüşü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
David Harvey (2013) Rebel Cities. From Right to the City to Urban Revolution, Verso
Manuel Castells (1983) The City and the Grassroots, University of California Press
Henri Lefebvre (2013)  Kentsel Devrim, Sel Yayıncılık
Mehmet Ali Beyhan (2012) Türkiye de İskan ve Şehirleşme Tarihi, Kitabevi Yayınları
Fikret Berkes & Mine Kışlalıoğlu (2001) Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi
Çağlar Keyder (2000)  İstanbul: Yerel ile küresel arasında, Metis 
Pamela S. Chasek David L. Downie Janet Welsh Brown (2013) Global Environmental Politics, Westview Press.
Saskia Sassen (2000) The Global City, Princeton University Press

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Çevre İhtilafları Atlası www.direncevre.org

Environmental Performance Index http://epi.yale.edu/

Ödevler

 

Sınavlar

Ara Sınav ve Final Sınavı
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.     X    
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.         X
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.         X
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması.   X      
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   5 5 25
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       151
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,04
Dersin AKTS Kredisi       6
2