Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Ulusal sınırları aşan çevresel sorunlar uluslararası bir yönetişim tarzı gerektirir. Bu durum da uluslararası çevresel rejimlerin varlığını zorunlu kılar. Uluslararası Çevre Politikaları dersi, uluslararası yönetim mekanizmalarının oluşumunda devletlerin müzakere etmede neden ve nasıl başarısız olduğuna odaklanacaktır. Ders, bir takım çevresel uluslararası mekanizmaların diğerlerinden daha etkili olma sebeplerini ve devletlerin neden çevresel rejimlere riayet etmeleri gerektiğini değerlendirir. Devletler çevre yönetimi konusunda hala başat aktör olsalar da ayrıca, içinde sivil toplum örgütlerini, çokuluslu şirketleri ve uluslararası örgütleri barındıran ulus ötesi aktörlerin rolleri de incelenecektir. Küresel çevre sorunlarını devletlerin ve devlet dışı aktörlerin nasıl çözdüklerini anlamak için, kurs siyaset bilim teorileri ve çevreyle ilgili vaka çalışmalarını bir araya getirmektedir. Bu literatürün içinde uluslararası kurumlar ve rejimler, müzakere teorisi, uygunluk teorisi, kurumsal verimlilik, ulus ötesi aktörler ve küreselleşme gibi birçok konu vardır ve öğrenciler vaka incelemeleri  tartışmalarında bu konulardan bahsedeceklerdir. Vaka incelemeleri iklim değişikliği, ozon tüketimi, su paylaşımı, barajlar, balıkçılık, biyoçeşitlilik, ormancılık, Petrol kirliliği, sürdürülebilir enerji, çevre güvenliği ve ticaret konularını kapsar. Teorinin ve pratiğin birleşimi öğrencilerin onları başarılı bir çevre yönetimine götüren basamakları keşfetmesini  amaçlar. 

Dersin İçeriği: 

Küresel çevre rejimleri, küresel iklim değişikliği, çevresel güvenlik ,küresel çevre diplomasisi,  sürdürülebilir kalkınma, Kuzey- Güney ilişkileri,  aşırı tüketim, politik ekoloji, çevresel adalet, uluslararası çevre hukuku.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Küresel çevre siyasetini  biçimlendiren anahtar kavramlar, aktörler ve dinamikler alanında eleştirel bir anlayış geliştirmek 7,4, 1,2,3 A, C
Önemli çevre politikaları ve uluslararası ilişkiler bilim insanlarının çalışmalarına eleştirel biçimde yaklaşmak, ve küresel çevre sorunları yarattığı pratik ikilemler ışığında kendi argümanlarını değerlendirmek 1,3,7 1,2,3 A, C
İşbirliği ya da çatışma halindeki ulus devlet yaklaşımları da dahil olmak üzere çevre rejimlerinin inşası hakkındaki farklı yaklaşımları ya da bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları (STK) gibi ‘’ bilgi aktörleri’’nin fikir birliği oluşturmasını açıklayabilmek 4,5,7 1,2,3 A, C
İklim değişikliğini ve biyolojik çeşitliliğin azalmasını, uluslararası anlaşmalar, ulusal mevzuat ve sivil toplum faaliyeti gibi çok yönlü politika yaklaşımıyla ele alarak çeşitli sorunları açıklamak  7,5,3 1,2,3 A, C
Sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkış tarzının uluslararası temel bir konsept olarak yansımasını eleştirel biçimde tartışmak ve egemen politik ve ekonomik çıkarlarına cevap vermek 3,5,7, 1,2,3 A,C
Önemli uluslararası organizasyonların Birleşmiş Milletler ile ilişkili olarak küresel çevre rejimlerinin ilerletilmesinde ve genel olarak küresel çevresel yönetişimin oynadığı rolü değerlendirmek. 7 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta   Ön Hazırlık
1 Derse Giriş    
2  Küresel Çevre Politikalarının Ortaya Çıkışı  
3 Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi  
4 Uluslararası Çevre Politikalarının Aktörleri  
5 Uluslararası Müzakere Teorileri  
6 Etkin Çevre Rejimleri  
7 Ekonomi, Kalkınma ve Küresel Çevre Politikaları   
8 VİZE SINAVI  
9 Küresel Çevre Diplomasisi  
10 Çevresel Güvenlik  
11 İklim Değişikliği    
12 Vaka İncelemeleri ( Biyoçeşitlilik, Atık, Ozon sorunu, Balıkçılık)    
13 AB Çevre Müktesebatı ve Türkiye   
14 Turkiye ve Uluslararası Çevre Politikaları  
15 Genel tekrar ve tartışmalar  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Chasek,Downie,Brown (2013) Global Environmental Politics (Dilemmas in World Politics)  Westview Press; Sixth Edition
Diğer Kaynaklar Tolba M.  (with Iwona Rummel-Bulska) (1998) Global
Environmental Diplomacy,MIT Press
Axelrod, VanDeveer, Downie (2010) The Global Environment: Institutions, Law, and Policy,CQ Press
Dauvergne (2012) Handbook of Global Environmental Politics, Edward Elgar Publishing

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.         X
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.       X  
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.     X    
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.       X  
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 6 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev   5 5 25
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       151
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,04
Dersin AKTS Kredisi       6
3