Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PA 310
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders toplumsal hareketlerin yarattıkları değişimi inceleyecektir. 1960’lardan itibaren kadın, çevre, LGBT hareketleri gibi “yeni toplumsal hareketler” Batı toplumlarının sosyal ve siyasal alanlarını dönüştürdüler. Bu hareketler yeni örgütlenme biçimleri, taktikleri ve kimlik, kültür, güçlendirme gibi fikirleri ortaya attılar. Türkiye’den vaka incelemeleriyle öğrenciler yerleşik çıkar ve kurumlara dışarıdan meydan okumaları ve siyasi değişimin kurumlar dışında gelip gelemeyeceğini tartışma imkanı bulacaklar.

Dersin İçeriği: 

Toplumsal hareketler insanların yaşamlarını, hükümetlerin yönetme biçimlerini, ekonomik sistemlerin mal üretim ve değişim modellerini değiştirmek için girişitikleri ortak teşebbüslerdir. Bu ders toplumsal hareketlerin teorik temellerine ve genel sosyal süreçlerine odaklanmıştır. Toplumsal hareketlerin harekete geçme, taktik, ideoloji gibi kavramlar üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplumsal hareketlerin temel kavramlarını anlamak 
 
3,7 1,2,3 A, C
1960’dan bu yana gelişen toplumsal hareketlerin tarihsel rolleri hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3,7 1,2,3 A, C
Türkiye'de ve dünyada  toplumsal hareketlerin siyasal alanda meydan okumalarını ve etkileşimini anlama 3,5,7 1,2,3 A, C
Türkiye’nin siyasal yaşamı bağlamında kurumsal ve kurumsal olmayan politika yapma biçimleri arasındaki ilişkiyi tarif etme ve anlama 1,2,3 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Hareket Nedir?   
2 Tarihsel bağlamda toplumsal hareketler 
 
 
3 Teorik temeller  
4 Devletler ve siyasi fırsatlar   
5 Kültürel direnç, çerçeveleme ve kimlik   
6 Örgütlenme ve Örgütler  
7 Duygular ve sosyal protesto  
8 Ara Sınav  
9 Siyaset, bastırma ve hareketin sönümlenmesi  
10 Toplumsal hareketlerin başarılarını ve sonuçlarını tanımlamak   
11 Ulusötesi hareket örgütlenmeleri  
12 Karşı hareketler   
13 Devrimci hareket   
14 Protesto çevrimleri ve şiddet  
15 Medya ve toplumsal hareketler  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı della Porta, Donatella & Mario Diani (2020) Social Movements: An Introduction. 3rd edition. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell
Diğer Kaynaklar Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement. New York: Cambridge University Press.2nd  edition  Tilly, Charles. 1978. From Mobilization to Revolution. Random House.
Jenkins, J. Craig. 1983. "Resource Mobilization Theory and the Study of Social  Movements." Annual Review of Sociology 9: 527-53. 
Klandermans, Bert and Sidney Tarrow. 1988. “Mobilization into Social Movements: 
Synthesizing European and American Approaches.” International Social Movement  Research 1:1-38. 
McAdam, Doug, John D. McCarthy and Mayer N. Zald. 1988. “Social Movements.” In  Neil Smelser, ed. Handbook of Sociology. Sage. 
Pichardo, Nelson. 1997. “New Social Movements: A Critical Review.” Annual Review  of Sociology 23:411-30. 
 Polletta, Francesca and James M. Jasper. 2001. “Collective Identity and Social Movements.” Annual Review of Sociology 27:283-305. 
 Snow, David and Pamela E. Oliver. 1994. “Social Movements and Collective Behavior:  Social Psychological Dimensions and Considerations.” In K. Cook, G. Fine, and J.  House, eds., Sociological Perspectives on Social Psychology. Allyn and Bacon.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

40

Final Sınavı

1

50

Derse katılım

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Devlet teorileri ve kamu yönetiminin evrensel ilkelerinin bilinmesi.     X    
2 Türk kamu yönetiminin hukuki yapısının bilinmesi.   X      
3 Türkiye’nin sosyo-politik tarihi ışığında güncel yönetsel ve politik konuları analiz edebilme yetkinliği.         X
4 Kamu, STK ve özel sektör için iletişim ve liderlik becerileri kazanılması.     X    
5 Yerel ve ulusal düzeyde kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliklere sahip olmak.     X    
6 Teknolojiyi kamu ve özel sektörde etkin kullanılması. X        
7 Küresel ve bölgesel gelişmeleri analiz edebilme becerisi.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 5 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)        
Ödev        
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       151
Toplam İş Yükü / 25 (s)       6,04
Dersin AKTS Kredisi       5
Hiçbiri