• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 361
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı temelde Türkiye’nin karşılaştığı dış politika sorunları hakkında öğrencilerin bilgilerini artırmak onları analiz etmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Türkiye’nin karşılaştığı değişik dış politika problemlerini tanımlamak analiz etmek amacıyla Türkiye’nin Atlantik ötesi ilişkileri, AB ile ilişkileri Ortadoğu Balkanlar ve Orta Asya ile ilişkileri incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 Siyasal düşüncelerin temel kavramlarını tanımlayabileceklerdir.

1

1,2

A

Adalet, toplum ve devlet gibi siyaset biliminin temel kavramları üzerine üretilmiş temel kuramları sınıflandırabilecektir.

2

1,2

A

Devlet-toplum ilişkileri hakkında farklı düşünceleri çözümleyebilecektir.

2,10

1,2

A,D

Antik Çağ ve Aydınlanma gibi farklı çağların vizyonlarını karşılaştırabilecek donanıma sahip olacaktır.

2,10

1,2

A,D

İnsan doğası ile ilgili kuramların gelişimini değerlendirebilecektir.

3

1,2

A,D

Devlet olgusunun ortaya çıkışıyla ilgili kuramları karşılaştırmalı bir yöntemle değerlendirebilecektir.

3,10

1,2

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

21. Yüzyılda Türk Dış

Mustafa Aydın, “The Determinants of Turkish Foreign Policy, and Turkey’s European Vocation,” The Review of International Affairs, Vol.3, No.2, Winter 2003

Alexander Murinson, “Turkish Foreign Policy in the Twenty-First Century”  Mideast Security and Policy Studies No. 97,  The Begin-Sadat Center for Strategic Studies Bar-Ilan University, Sept 2012

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

3

Türk Dış Politikasının Dönüşümü:

 “Turkey's Foreign Policy in a Changing World” International Conference Presentations, Oxford 30 April – 2 May 2010

Kemal Kirişci, “The transformation of Turkish foreign policy: The rise of the trading state” New Perspectives on Turkey, no. 40 (2009): 29-57.

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

4

Türkiye ve Avrupa

E. Fuat Keyman & Yusuf Ziya Öniş, Turkish Politics in a Changing World – Global Dynamics and Domestic Transformations, İstanbul Bilgi University Press, İstanbul, 2007, pp. 56-101.

Mustafa Aydın Sinem Açıkmeşe, “Europeanization Through EU Conditionality: Understanding the new Era in Turkish Foreign Policy”, Journal of Southern Europe and the Balkans, Volume 9, no 3, December 2007, pp 263-274.

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

5

 

Türkiye ve Avrupa; AB Katılım Süreci

Ziya Önis, “Luxembourg, Helsinki and Beyond: Towards an Interpretation of Recent Turkey-EU Relations,” Government & Opposition, Vol. 35, No. 4 (Fall 2000),

Ziya Öniş, “Turkey-EU Relations: Beyond the Current Stalemate” Insight Turkey Vol. 10 / No. 4 / 2008 pp. 35-50

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

6

Türkiye Arap İlişkileri:

Cengiz Çandar, “Turkish Foreign Policy and the War on Iraq”, The Future of Turkish Foreign Policy, Lenore G. Martin and Dimitris Keridis (eds.), The MIT Press, Cambridge, 2004, pp. 47-63.

Dietrich Jung, “Turkey and the Arab World: Historical Narratives and New Political Realities”, Mediterranean Politics, Vol 10, No 1, March 2005, pp. 1-17.

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

7

Vize Sınavı

 

8

Türkiye Filistin/İsrail İlişkileri:

Joshua Walker, “Turkey and Israel’s Relationship in the Middle East”, Mediterranean Quarterly, Vol 17, No 4, 2006, pp. 60-90.

Michael B. Bishku, “How has Turkey Viewed Israel?”, Israel Affairs, Vol 12, No 1, January 2006, pp. 177-194.

Bulent Aras, “Turkish Foreign Policy towards Iran: Ideology and Foreign Policy in

Flux,” Journal of Third World Studies, Vol. 28, No. 1(Spring 2001), pp 105-124.

P. Robins, “Silent Competition: Iran and Turkey in the New Muslim Republics,”JIME Review, No. 21 (1993), pp. 37-51

Aaron Stein and Phillip C Bleek: Turkish-Iranian Relations: From “Friends with Benefits” to “It’s Complicated” Insight Turkey, vol 14, no 4, 2012

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

9

Türkiye ve Avrasya; Kimlik

Nasuh Uslu, “The Russian, Caucassian and Central Asian Aspects of Turkish Foreign Policy in the Post Cold War Period”, Alternatives, Vol: 2, No: 3-4, Fall-Winter 2003, pp. 164-187.

Laurent Ruseckas,”Turkey and Eurasia,” Journal of International Affairs, Vol. 54,No. 1 (Fall 2000), pp. 217-236.

B.E. Behar, “Turkism in Turkey and Azerbaijan in the 1990s,” Eurasian Studies., No.3(1996), 2-20.

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

10

Türkiye ve Avrasya; Türk Ermeni Sorunu:

154-Svante E. Cornell, “Turkey and the Conflict in Nagorno Karabakh,” MES, Vol. 34, No. 1(Jan. 1998), pp. 51-72.

Papazian, “Misplaced Credulity’, Contemporary Turkish Atttempts to Refute the Armenian Genocide,” Armenian Review Vol. 45, Nos. 1-2 (1992), pp. 185-213.

Guenter Lewy “Revisiting the Armenian Genocide” Middle East Quarterly Fall 2005, pp. 3-12

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

11

Türkiye ve Avrasya; Enerji

Gökhan Bacık, “Turkey and the Pipeline Politics”, Turkish Studies, Vol 7, No 2, June 2006, pp. 293-306.

Stephen Blank, “Every Shark East of Suez: Great Power Interests, Policies and

Tactics in the Caspian Energy Wars,” CAS, Vol. 18, No. 2(June 1999), pp.149-184

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

12

Kıbrıs Problemi:

Panayotis J. Tsakonas & Thanos P. Dakos, “Greek-Turkish Relations in the Early Twenty-first Century: A View from Athens”, The Future of Turkish Foreign Policy, Lenore G. Martin and Dimitris Keridis (eds.), The MIT Press, Cambridge, 2004, pp. 101-127.

Stephen F. Larrabee, “The EU Needs to Rethink Its Cyprus Policy,” Survival, Vol. 40, No. 3 (Autumn 1998), pp. 25-29. (Responds to Prodhomou)

Tozun Bahcheli, “Searching for a Cyprus Settlement: Considering Options for Creating a Federation, a Confederation, or two Independent States,” Publius, Vol. 30, No.1/2 (2000), pp. 203-216.

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

13

Türk Amerikan İlişkileri:

Ian O. Lesser, “Turkey and the United States: Anatomy of a Strategic Relationship”, The Future of Turkish Foreign Policy, Lenore G. Martin and Dimitris Keridis (eds.), The MIT Press, Cambridge, 2004, pp. 83-101

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

14

Final Sınavı  

Ders Seçkisinin   ilgili bölümleri

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ders Seçisi (the Reader)

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Öğrenciler ders konularına iki haftada bir makalelerle ilgili pozisyon raporları yazacaktır.

Sınavlar

Vize ve final sınavlarında kompozisyon yazılacaktır.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Sunum, Pozisyon Ödevi, Haber Raporu, Katılım

1

40

Final Sınavı

 

35

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

     

X

 

2

Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.

   

X

   

3

İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.

   

X

   

4

Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

X

       

5

Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.

   

X

   

6

Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

       

X

7

Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.

       

X

8

Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

     

X

 

9

Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

       

X

10

Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

       

X

11

Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

X

 

 

 

 

12

Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

 

X

 

 

13

Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

 

X

 

 

 

14

Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

 

 

 

 

X

15

Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

16

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

3

8

24

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6