Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSIR 422
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders karşılaştırmalı siyaset alanındaki temel kavram, kuram ve sorunsalları incelemek için tasarlanmıştır. Derste bu alanın tarihçesi, temel metodolojik tartışmalar irdelenmekte ve karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılan temel okumaların üzerinden gidilmektedir. Bu ders devlet-toplum ilişkilerini karşılaştırmalı bir bakış ile analiz etmeyi amaçlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki demokrasi pratiklerine odaklanır.

Bu derste karşılaştırmalı analiz için temel kavramlar tanıtılacaktır. Siyasi partilerin karşılıklı olarak incelenmesi, çeşitli rejimlerde meclis yapılarının ve hükümet sistemlerinin karşılaştırmalı olarak tetkik edilmesi bu dersin kapsamındadır. Demokrasinin tarihsel kökenleri ve gelişimi karşılaştırmalı bir perspektifle, güncel tartışmalara vurgu yapılarak incelenecektir.

Dersin İçeriği: 

Karşılaştırmalı Siyasetin Temel Kavramları ve Kuramsal Yaklaşımları

Parti Sistemlerinin, Seçim Sistemlerinin ve Siyasal Kurumların Karşılaştırılması

Çoğunlukçu ve Çoğulcu Sistemler

Devlet-Toplum İlişkileri, Demokratikleşme ve Siyasal Kültür

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Siyaset Biliminin temel kavramları tanımlar ve aralarında bağlantı kurar 1 1,2 A
Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1 1,2 A
Siyasal gelişmeleri belirli ifade ve kavramlara göre yorumlar 2 1,2 A
Temel ideolojik veya siyasal yaklaşımları ayırt eder 1 1,2 A
Siyasal gelişmeleri sınıflandırır 1 1,2 A
Dünyadaki bağlantısız gibi görünen gelişmeleri ilişkilendirir 2 1,2 A
Siyasal önderlerin günlük konuşmalarını sorgular 3 1,2 A
Türkiye ve başka yerlerdeki belirli gelişmelerin ardındaki nedenleri kavramaya, açıklamaya ve aralarında bağlantı kurmaya başlar 2 1,2 A
Mevcut gelişmeleri daha iyi değerlendirir 3 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Demokrasi Nedir? Kaynak listesindeki ilgili okumalar
2 Toplumsal Sözleşme Okumaları (Hobbes, Locke, Marx ve Engels, Habermas, Pateman, Rawls, Foucault) Kaynak listesindeki ilgili okumalar
3 Siyasal Kültür Kaynak listesindeki ilgili okumalar
4 Siyasal Parti Sistemleri, Seçim Sistemleri ve Siyasal Temsil Kaynak listesindeki ilgili okumalar
5 Askeri Müdahaleler ve Demokrasi İlişkisi Kaynak listesindeki ilgili okumalar
6 Ara Sınav Kaynak listesindeki ilgili okumalar
7 Endüstrileşmiş Demokrasiler, Savaş Rejimleri ve Post-Savaş Geçişleri Kaynak listesindeki ilgili okumalar
8 Post-Komünist Ülkelerde Demokratikleşme Kaynak listesindeki ilgili okumalar
9 Latin Amerika’nın Çok Partili Hayata Dönüşü Kaynak listesindeki ilgili okumalar
10 Afrika ve Asya’dan Demokrasiye Geçiş Örnekleri Kaynak listesindeki ilgili okumalar
11 Ortadoğu’da Siyasal Reform ve Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci Kaynak listesindeki ilgili okumalar
12 İslam Hukukunda Demokrasi Sorunsalı Kaynak listesindeki ilgili okumalar
13 Dersin ve Dönemin Genel Değerlendirmesi Kaynak listesindeki ilgili okumalar
 
   
   

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Temel Kaynak -Landman, T. (2008) Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, London and Oxford: Routledge.
Diğer Kaynaklar - Agüero, F. (1997) “Toward Civilian Supremacy in South America,” in Larry Diamond et, al (eds.), Consolidating the Third Wave Democracies Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

 

-Almond, G. (1980) “The Intellectual History of the Civic Culture Concept,” in Gabriel Almond and Sidney Verba (eds.) The Civic Culture Revisited  (Princeton: Princeton University Press.

 

- Anderson, C. J. (2000) "Economic Voting and Political Context: A Comparative Perspective."Electoral Studies 19 (2/3).

 

-Asad, M.(1961), The Principles ofState and Government in Islam, University of California Press.

-Cammack, P. (2004) “’Signs of the times’: Capitalism, Competitiveness, and the New Face of Empire in Latin America”, Socialist Register 2005.

-Castorina, E. (2007) “’Democratic Neoliberalism in Argentina”, Socialist Register 2008.

-   -Chhibber, P. and Torcal, M. (1997) “Elite Strategy, Social Cleavages, and Party Systems in a New Democracy: Spain.” Comparative Political Studies30:1 (February).

 

Cizre, Ü. (2004) “The Military and Politics: a Turkish Dilemma‟ in B. Rubin and Thomas A Keaney , eds. Armed Forces in the Middle East. London:Frank Cass.

 

-Collier, D. (1979) “Overview of the Bureaucratic-Authoritarian Model” in The New Authoritarianism in Latin America, Collier (ed.), Princeton University Press.

 

-Collier, D. and Levitsky, S. (1997) “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,” World Politics .

 

-Cox, G. (1990) “Centripetal and Centrifugal Incentives in Electoral Systems.” American Journal of Political Science 34:4.

-Foweraker J. and Landman T.(1999) ‘Individual Rights and Social Movements: A Comparative and Statistical Inquiry’, British Journal of Political Science, 29 (1999).

-Frank, A.G. (1970) “Development of Underdevelopment” in Latin America: Under-development or Revolution, MR Press.

-Gülalp, H. (1998) “The Eurocentrism of Dependenct Theory and the Question of Authenticity”, Third World Quarterly 19 (5). 

-Haggard, S. and Kaufman, R. (1997) “The Political Economy of Democratic Transitions”, Comparative Politics 29 (3).

-Hall, S. (1980) “Popular Democratic vs. Authoritarian Populism: Two Ways of Taking Democracy Seriously”, in Marxism and Democracy, A. Hunt (ed.)

-Heper, M. (2005) ”The European Union, the Turkish Military and Democracy”, South European Society and Politics. 10(1).

-Huntington, S.P. (1996) ”Democracy’s Third Wave,” in Larry Diamond and Marc Plattner (eds.), The Global Resurgence of Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 

- Huntington, S. P. (1991) “How? Processes of Democratization”, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. (Norman:the University of Oklahoma Press.

 

- Jackman, R. (1987)  “Political Institutions and Voter Turnout in the Industrial Democracies.”American Political Science Review Vol. 81.

-Landman T. (2002) ‘Comparative Politics and Human Rights’, Human Rights Quarterly, 24.

- Lane, R. (1992) “Political Culture: Residual Category or General Theory,” Comparative Political Studies.

 

-Lijphart, A. (1999) Patterns of Democracy, New Haven: Yale University Press.

 

- Linz, J.J. (1996) “The Perils of  Presidentialism,” in Larry Diamond and Marc Plattner.(eds.), The Global Resurgence of Democracy Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

 

-Linz J. and Stepan, A.(1997)“Toward Consolidated Democracies,” in Larry Diamond et, al (eds.), Consolidating the Third Wave Democracies Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

 

-Levitsky, S. and Way, L.A. (2005) “International Linkage and Democratization”, Journal of Democracy, 16(3).

 

- Lipset S.M. and Rokkan, S. (1990) “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments,” in Peter Mair (ed.), The West European Party Systems (Oxford: Oxford University Press.

 

- - Lipset S.M. and Rokkan. S.(1967) “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction.” In Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan, eds. Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: The Free Press. 

 

-   -Macridis, R.C. and Hulliung, M.L. (1996) Contemporary PoliticalIdeologiesMovements and Regimes, Boston, Toronto, Little Brown and Co. 

 

-Mainwaring, S. (1998) “Party Systems in the Third Wave,” Journal of Democracy .

 

-McFaul M. (2005) “Transitions from Post-Communism”, Journal of Democracy, 16 (3).

 

-Moore, B. (1996) Social Origins ofDictatorship and Democracy, Boston, Beacon Press.

 

-O’Donnell, G.”Illusions About Consolidation,” in Diamond et.al (eds.), Consolidating the Third World Democracies. 

 

-Özbudun, E. (1996) “Turkey: How Far From Consolidation?” Journal of Democracy, 7 (3).

 

-Özbudun, E. and Genckaya, Ö.F. (2009) “CH 4: Harmonization Packages and Other Legislative Reforms”. Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey.

 

-Özbudun, E. and Genckaya, Ö.F. (2009) “CH 5: EU Conditionality and Democratization Process in Turkey”. Democratization and the Politics of Constitution-Making in Turkey.

 

Potter, D. (1997)“Explaining Democratization” in Democratization, D. Potter et al. (eds.), Polity.

 

- Powell, G. B. Jr. (2004) Political Representation in Comparative Politics. Annual Review of Political Science. 7.

 

- Powell, G.B. (2000) Elections asInstruments of Democracy, New Haven: Yale University Press. 

 

- Pridham, G. (2005) “EU Accession and Democratization In Central and Eastern Europe: Lessons from the Enlargement of 2004‟ in Quirico, Roberto Di ed. Europeanization and Democratization: Institutional Adaptation, Conditionality and Democratization in European Union’ s Neighbour Countries. Florence, European Press Academic Publishing.

 

- Putnam, R. (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press.

 

-Roskin, M. (2004) Countries andConceptsPoliticsGeographyCulture, New Jersey, Prentice Hall.

 

-Rustow, D.A. (1970) “Transitions to Democracy: A Dynamic Model,” Comparative Politics.

 

-Sartori, G. (1990) “A Typology of Party Systems,” in Mair (ed.), The West European Party Systems, Oxford University Press.

 

- Schmitter P.C. and Karl, T.L.(1996) “What Democracy Is…and Is Not,” in Larry Diamond and Marc Plattner (eds.), The Global Resurgence of Democracy, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

 

-Shugart, M. (1995) “Parliaments Over Presidents?” Journal of Democracy 6:2 (April).

 

·       -Schumpeter, J.(2008) CapitalismSocialism and Democracy, Harper Perennial Modern Classics.

·        

- SobergShugart M. And Carey, J.M. (1992) Presidents and Assemblies: Constitutional Designs and Electoral Dynamics New York: CambridgeUniversity Press.

 

- Stepan, A. and Linz, J. (1996) “Democracy and Its Arenas” in Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe Baltimore: the John Hopkins University Press.

 

-Topal A. (2010) “Transition to Neoliberalism and Decentralization Policies in Mexico” in Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries: Policy Dilemmas, Economic Crises, Forms of Resistance, A. Saad-Filho and G.L. Yalman (eds.) Routledge.

 

-Yalman, G. (1985) “Popülizm, Bürokratik-Otoriter Devlet ve Türkiye”, Onbirinci Tez, 1.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Kaynak Listesindeki Okumalar
Ödevler Dönem içinde işlenecek konularla ilgili ödevler
Sınavlar Ara Sınav ve Son Sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav / Son Sınav 65
Derse Katılım 1 15
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   % 35
Dönemiçi Çalışmaların Başarıya Oranı   % 65
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.         X    
2 Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.        X    
3 İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.     X      
4 Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.  X          
5 Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.  X          
6 Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.    X        
7 Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek için öğrenimini yönlendirebilir.      X      
8 Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.       X    
9 Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.       X    
10 Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.   X        
11 Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.      X      
12 Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. X          
13 Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.     X      
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.     X      
15 Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik görevlerini anladığını gösterebilir.   X        
16 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.      X      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 4 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     123
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.92
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri