Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 407
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Finansal karar alma süreçleri, davranışsal hatalar, fiyat formasyonu gibi finansal piyasalara dair unsurların davranışsal finans yaklaşımı ile ele alınması ve bu çerçevede bir kavrayış sunulması

Dersin İçeriği: 

Etkin Piyasa konsepti ve temel varsayımları; yatırımcıların rasyonelliği varsayımı ve sürü psikolojisi, aşırı reaksiyon gibi ortak hatalar; finansal varlıkların davranışsal finans ele alışı ile fiyatlanması; yatırımcı duyarlılığının rolü; Beklenti Teorisi’nin temelleri; risk ve arbitraj; finansal balonlar ve çökmeler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Geleneksel finans teorileri, finansal varlık fiyatlama modelleri ve varsayımları ile etkin market konsepti konularında gerekli bilgi birikiminin edinilmesi

4,7,8,9

1,2,3

A,C

2. Finansal – Ekonomik karar alma temelleri ve davranışsal hataların rolünün kapsanması

4,7,8,9

1,2,3

A,C

3. Finansal piyasalarda davranışsal yaklaşımın kavranması

4,7,8

1,2,3

A,C

4. Finansal piyasalardaki çeşitli ortak davranışsal hataların incelenmesi

4,7,8

1,2,3

A,C

5. Piyasa anomalileri ve sonuçlarının gözden geçirilmesi

4,7,8

1,2,3

A,C

6. Finansal piyasaların davranışsal finans perspektifi ile incelenmesi neticesinde finansal problemlerin tanımlanması ve üzerinde çalışılması

4,7,8,10,11

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Geleneksel finans teorileri; Market Etkinliği; ve yatırımcı rasyonelliği

 

2

Etkin Market Hipotezi (EMH) ve EMH’den sapmalar

 

3

Finansal karar alma, yatırımcı psikolojisi ve ortak hatalar

 

4

Beklenti Teorisi

 

5

Finansal piyasalardaki ortak davranışsal hataların gözden geçirilmesi

 

6

Ara sınav I

 

7

Finansal piyasalarda davranışsal hatalar (aşırı güven, optimizm)

 

8

Finansal piyasalarda davranışsal hatalar (kayıptan kaçınma, belirsizlikten kaçınma)

 

9

Finansal piyasalarda davranışsal hatalar (ankor alma, aşinalık, yerli varlıklara yatırım önceliği, tutuculuk, sürü psikolojisi)

 

10

Ara sınav II

 

11

Piyasa anomalileri

 

12

Market etkinliği eksikliğinde finansal varlık fiyatlaması

 

13

Arbitraj: tanım, arbitraj fırsatları, sınırlamalar

 

14

Ortak davranışsal hataların finansal piyasalarda biriken sonuçları (örneğin finansal balonlar ve çökmeler)

 

15

Final

 
 

Kaynaklar

Ders Kitabı

A survey of Behavioral Finance, Barberis and Thaler, 2003

Inefficient Capital Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Schleifer, 2000

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders kitabı, ders notları

Ödevler

Ev ödevleri (4 adet)

Sınavlar

2 ara sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

 ADET

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 2

60

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 4

40 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

 40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

 60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

Katkı Düzeyi

 

 

 

 Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

 

 

 

1. Finansın temel ilkelerini anlamak ve bunları ulusal ve uluslararası düzeyde uygulayabilmek

 

 

 

 X

 

 

 

 

2. Finansal problemlere modern bilgi teknolojilerini ve güncel finansal araçları etkin bir şekilde kullanarak çözüm üretebilmek

 

 

 

 X

 

 

 

 

3. Etik ve sosyal sorumluluk bazlı düşünmeyi gerektiren sorunlarda paydaşları belirleyip alternatif çözümleri karşılaştırarak olası en iyi sonuca karar verebilmek

 X

 

 

 

 

 

 

 

4. Çok kültürlü ve çok dilli ortamlarda çalışabilmek için gerekli altyapıyı geliştirebilmek

 

 

 

 

 

 

 

5. Finansal piyasalardaki gelişmeleri, yorumlayarak ve onları etkileyen faktörleri tespit ederek analiz edebilmek

 

 

 

 

X

 

 

 

6. Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.

 

 

 

 

X

 

 

 

7. Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.

 

 

 

 X

 

 

 

 

8. Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.

 

 

 

 X

 

 

 

 

9.  Yaşam boyu öğrenme sürecine aktarılabileceği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri geliştirmek ve göstermek.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kalite yönetim süreçlerini uygulayarak çevre ve sürdürülebilirlik konularını yorumlamak.

 

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

2

15

30

Ödev

4

4

16

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

156

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

6,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri