Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilere muhasebe döngüsüyle ilgili temel bilgileri aktarmak.

Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi, düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktiviteler. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Defter kaydı tutmak

1,3

1,2,3

1,2,3

Finansal tabloların hazırlanması

1,5

1,2,3

1,2,3

Üretici ve hizmet sağlayıcı firmaların muhasebe hesaplamaları

1

1,2,3

1,2,3

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Muhasebe Kavram ve Prensipleri

Basic Calculus

2

Temel Muhasebe Eşitliği

//

3

Temel Muhasebe Eşitliği

//

4

İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

//

5

İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

//

6

Ticari Karın Belirlenmesi / Düzeltme Kayıtları

//

7

Ticari Karın Belirlenmesi / Düzeltme Kayıtları

//

8

Ticari Karın Belirlenmesi / Düzeltme Kayıtları

//

9

Ara Sınav

 

10

Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması

Basic Accounting

11

Ticari Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

//

12

Ticari Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

//

13

Ticari Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi

//

14

Genel Tekrar

 

15 Final  
 

Kaynaklar

Ders Notu

Willliams, Haka, Bettner & Carcello

FINANCIAL ACCOUNTING

Wild, Shaw & Chiappetta

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

B. Needles, H. Anderson, M. Powers, S. Mills

PRINCIPLES OF ACCOUNTING

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

55

Kısa Sınav

2

20

Ödev

5

25

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.        X  
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.          X
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.     X    
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.           
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5
1