Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu derste, öğrencilerin, kamu maliyesini ilgilendiren sorunları ve politikaları analiz edip, değerlendirebilmeleri amaçlanır.             

Dersin İçeriği: 

Bu ders kamu harcamaları ve vergileme gibi konuların analizinde kullanılan iktisadi yöntemlerin uygulamalarına odaklanmaktadır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kamu maliyesini tanımlar ve ideolojisini açıklar. 2,4,5,7 1, 2, 3 A, C
Objektif ve subjektif problem çözme tekniklerini kullanmayı öğretir. 3,4,5,6 1, 2, 3 A, C
Rekabetçi piyasalarda aksaklığa neden olguları inceler. 2,5,6,7 1, 2, 3 A, C
Özelleştirme ve devlet tekeli ile yürütülen faaliyetleri mukayese eder. 5,6,7 1, 2, 3 A, C
Fayda maliyet analizlerinin günlük hayat kullanımlarını inceler. 2,6,7 1, 2, 3 A, C
Farklı sektörlerde kamu ve özel teşebbüslerin farklarını inceler. 2,6,7 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Maliyesi ve İdeoloji Ünite 1
2 Pozitif Analiz Araçları Ünite 2
3 Normatif Analiz Araçları Ünite 3
4 Normatif Analiz Araçları devam Ünite 3
5 1. Ara Sınav  
6 Kamu Malları Ünite 4
7 Dışsallıklar Ünite 5
8 Dışsallıklar devam Ünite 5
9 Eğitim Ünite 6
10

2. Ara Sınav

 
11 Fayda Maliyet Analizi Ünite 7
12 Fayda Maliyet Analizi devam Ünite 7
13 Sağlık Sektörü Ekonomisi Ünite 8
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders Kitabı Public Finance by Harvey S. Rosen and Ted Gayer, McGraw-Hill, 9th ed
Diğer Kaynaklar Ders notları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları ve ünite yansıları.
Ödevler Ünite sonu problemleri  ve ev ödevleri
Sınavlar Kısa sınav soruları.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 75
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 15
Ödevler 2 10
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir.    X      
2 İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur.        X  
3 İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.   X      
4 İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir.        X  
5 Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir.          X
6 Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.       X    
7 Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 0,5 1,5
Ödev 3 3 9
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     137,5
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,5
Dersin AKTS Kredisi     6
2