Ana içeriğe atla
  • Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Uluslararası finansal bir düzende çalışan bir ekonomide para politikasının makroiktisadî etkilerinin incelenmesi.

Dersin İçeriği: 

Para politikasının amaçları, araçları ve yöntemleri üzerine yoğunlaşarak, merkez bankacılığının ve para arzının incelenmesi. Para teorisinin gelişiminin incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Merkez bankası operasyonlarının ve dünyada  merkez bankacılığı uygulamalarının anlaşılması.

1, 2, 3, 4, 7

1, 2, 3

A, C

Para politikasının temel ögelerinin analitik olarak kavranması.

1, 2, 3, 7

1, 2, 3

A, C

Farklı para politikalarının etkilerinin ayırt edilmesi ve eleştirel bir gözle irdelenmesi.

1, 2, 3, 7

1, 2, 3

A, C

Döviz piyasalarının nasıl işlediğinin anlaşılması.

1, 2, 3, 7

1, 2, 3

A, C

Para teori ve politikasının makroiktisadî analize eklemlenmesi.

1, 2, 3, 7

1, 2, 3

A, C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve Para Nedir?

 

2

Miktar Kuramı, Enflasyon ve Para Talebi

 

3

Merkez Bankaları: Küresel Bir Perspektif

 

4

Para Arz Süreci I

 

5

Para Arz Süreci II

 

6

Para Politikasının Araçları

 

7

Para Politikasının Amaçları, Stratejisi ve Taktikleri

 

8

Ara Sınav

 

9

Döviz Piyasası

 

10

IS Eğrisi

 

11

Para Politikası ve Toplam Talep Eğrileri

 

12

Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi I

 

13

Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi II

 

14

Uluslararası Finansal Sistem

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Frederic Mishkin, Pearson, 11th Edition, 2016.

Diğer Kaynaklar

Ümit Akçay, Para, Banka, Devlet: Merkez Bankası Bağımsızlaşmasının Ekonomi Politiği, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2009. Ders notları, gazete ve dergi makaleleri, ulusal ve uluslararası veriler, tekrarlama notları.

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

 

Ödevler

Bir yazılı ödev

Sınavlar

Bir vize ve bir final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

 

Ödevler

1

20

 

Toplam

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

 

Toplam

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

1

Türkiye ve Dünya daki güncel ekonomik gelişmeleri uluslararası politik ekonominin ışığında takip ve analiz ederek Türkiye ekonomisinin Dünya ekonomisiyle etkileşimini inceleyebilir. 

 

 

 

 

x

2

İktisadi düşüncenin gelişiminin ve birikiminin farkında olarak, güncel iktisadi sorunların analizinde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. 

 

 

 

 

x

3

İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanmayı öğrenerek istatistiksel ve ekonometrik analizler yapabilir.

 

 

 

 

 

4

İktisat alanında öğrenmeyi öğrenerek konusuyla ilgili Türkçe ve İngilizce kaynaklar kullanarak bireysel veya takım şekilde araştırma ve çalışma yapabilir. 

 

 

 

x

 

5

Etik değerlerin bilincinde olarak sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir ve bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 

 

 

 

 

 

6

Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir.  

 

 

 

x

 

7

Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir.

 

 

x

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)

0

0

0

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

3